Czym są testy regresji?

Testy regresji są to automatyczne lub manualne testy oprogramowania, które mają na celu upewnienie się, że wcześniej już przetestowane i działające funkcjonalności nadal działają poprawnie i nie zostały uszkodzone po wprowadzeniu nowych zmian i uaktualnień w projekcie IT.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Dlaczego warto przeprowadzać testy regresji?

Są niezbędnym elementem procesu testowania oprogramowania. Celem tych testów jest upewnienie się, że wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na dotychczasową funkcjonalność systemu oraz że cały system nadal działa zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki nim można uniknąć błędów wynikających z wprowadzania nowych funkcjonalności, zmian konfiguracyjnych czy także poprawek programistycznych, które mogą wpłynąć na działanie istniejących już elementów systemu. Właściwe przeprowadzenie testów regresji może przyczynić się do polepszenia jakości i niezawodności systemu oraz zwiększenia satysfakcji użytkowników.

BoringOwl_cogs_c13f0c67-f3ec-4733-b83f-a828be50e737 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png

Rodzaje testów regresji

W przypadku testów regresji istnieje kilka różnych rodzajów, które można zastosować w celu sprawdzenia, czy wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na istniejące funkcjonalności. Oto kilka popularnych rodzajów testów regresji:

 • Testy funkcjonalne regresji: Są to testy, które sprawdzają, czy istniejące funkcjonalności w systemie działają poprawnie po wprowadzeniu nowych zmian. W tym rodzaju testów skupiamy się na weryfikacji, czy istniejące scenariusze testowe nadal przynoszą oczekiwane wyniki.
 • Testy regresji jednostkowej: Koncentrują się na weryfikacji, czy zmiany w kodzie nie spowodowały żadnych błędów w istniejących jednostkowych testach. Te testy często są wykonywane przez programistów w celu upewnienia się, że zmiany wprowadzone w jednostkach nie zakłócają funkcjonowania pozostałej części systemu.
 • Testy regresji integracyjnej: Sprawdzają, czy po wprowadzeniu zmian w systemie, różne komponenty wciąż współpracują ze sobą poprawnie. Te testy mają na celu wykrycie ewentualnych problemów integracyjnych, które mogłyby powstać w wyniku zmian w jednym lub więcej komponentach.
 • Testy regresji wydajnościowej: Skupiają się na sprawdzeniu, czy zmiany wprowadzone w systemie nie wpłynęły negatywnie na wydajność. Ten rodzaj testów ma na celu upewnienie się, że po zmianach system nadal działa efektywnie i zgodnie z ustalonymi wymaganiami wydajnościowymi.
 • Testy regresji interfejsu użytkownika: Sprawdzają, czy zmiany w interfejsie użytkownika nie spowodowały żadnych niezgodności, błędów wyglądu lub problemów z interakcją. Testy te koncentrują się na weryfikacji, czy zmiany wizualne lub interakcyjne nie zakłóciły korzystania z systemu przez użytkowników.

 

Każdy rodzaj testów regresji ma swoje unikalne cechy i jest stosowany w różnych kontekstach. Wybór odpowiednich rodzajów testów regresji zależy od specyfiki projektu, wprowadzanych zmian oraz obszarów, na które chcemy się skoncentrować podczas testowania. Ważne jest, aby dostosować strategię testów regresji do indywidualnych potrzeb projektu, aby zapewnić kompleksowe i skuteczne sprawdzenie poprawności systemu po wprowadzeniu zmian.

 

Etapy przeprowadzania testów regresji

Etapy przeprowadzania testów regresji można podzielić na kilka kluczowych kroków, które zapewniają kompleksowe pokrycie i skuteczność tego procesu. Oto etapy przeprowadzania testów regresji:

 1. Wybór przypadków testowych: Pierwszym krokiem jest selekcja przypadków testowych, które zostaną przetestowane w procesie regresji. Przy wyborze warto skoncentrować się na obszarach, które były zmieniane w trakcie najnowszych modyfikacji w projekcie, a także na miejscach, które mogą być narażone na błędy w wyniku tych zmian.
 2. Ustalenie punktu referencyjnego: Przed przeprowadzeniem testów regresji należy ustalić punkt referencyjny, czyli stan systemu, który posłuży jako baza porównawcza dla wyników testów. Może to być wcześniejsza wersja aplikacji lub ustalony zestaw przypadków testowych.
 3. Wykonanie testów: W tym etapie przeprowadza się testy, zarówno te automatycznie, jak i ręcznie, w celu zidentyfikowania błędów i regresji. Testowane są funkcje, które mogły ulec zmianie, jak również powiązane z nimi moduły, aby sprawdzić, czy zmiany nie wpłynęły negatywnie na inne obszary aplikacji.
 4. Analiza wyników: Po zakończeniu testów regresji należy dokładnie przeanalizować wyniki i zidentyfikować wszelkie znalezione problemy oraz różnice między punktem referencyjnym a wynikami testów.
 5. Rozwiązanie problemów: Kolejnym krokiem jest skorygowanie i naprawienie wykrytych błędów. Konieczne może być wprowadzenie zmian w kodzie, zaktualizowanie dokumentacji lub dostosowanie konfiguracji aplikacji.
 6. Ponowne wykonanie testów: Po wprowadzeniu poprawek należy powtórzyć testy regresji, aby zweryfikować, czy naprawione błędy nie wpłynęły negatywnie na inne części systemu.
 7. Dokumentacja wyników: Wszystkie wyniki testów regresji powinny być dokładnie udokumentowane. Warto również zanotować wnioski i podsumowanie tego procesu, aby służyło jako cenne źródło informacji w przyszłych etapach projektu.

 

Etapy przeprowadzania testów są kluczowe dla utrzymania jakości i stabilności projektów IT po każdej zmianie w kodzie aplikacji. Poprawne wykonanie tych kroków pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia regresji i zapewnia, że nowe zmiany nie wpłyną negatywnie na działanie istniejących funkcji i modułów systemu.

 

Jak przeprowadzać testy regresji?

Są przeprowadzane w celu upewnienia się, że zmiany wprowadzone w projekcie nie wpłynęły na istniejące już funkcjonalności i nie spowodowały ich awarii. Aby przeprowadzić testy regresji, należy mieć dostęp do pełnego zestawu testów jednostkowych i integracyjnych, które należy automatycznie uruchomić na każdym etapie wdrożenia. Ważne jest też, aby zdefiniować zbiór przypadków testowych, które będą wykonywane podczas każdej regresji.

 

Automatyzacja testów regresji

Automatyzacja testów regresji jest niezwykle ważnym elementem procesu testowania oprogramowania. Dzięki automatycznemu wdrożeniu testów, znacznie skraca się czas potrzebny na weryfikację poprawności działania aplikacji po wprowadzeniu zmian czy nowych funkcjonalności. Automatyzacja pozwala też na szybsze wykrycie ewentualnych błędów czy niedziałających elementów i umożliwia szybsze wprowadzenie poprawek.

 

Narzędzia do automatyzacji testów regresji w projektach IT

Narzędzia do automatyzacji testów regresji w projektach IT odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu skuteczności i efektywności procesu testowania. Oto kilka popularnych narzędzi, które można wykorzystać do automatyzacji testów regresji:

 • Selenium: Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji testów w projektach webowych. Selenium umożliwia zapisywanie i odtwarzanie interakcji użytkownika, przeglądanie i modyfikację elementów strony oraz sprawdzanie oczekiwanych wyników. Obsługuje różne języki programowania i przeglądarki, co czyni je wszechstronnym narzędziem do automatyzacji testów regresji.
 • Appium: Jest to narzędzie, które umożliwia automatyzację testów na platformach mobilnych, takich jak Android i iOS. Appium pozwala na pisanie testów regresji w wielu językach programowania, dostęp do różnych funkcji urządzenia mobilnego oraz interakcję z aplikacjami mobilnymi.
 • JUnit/TestNG: To popularne frameworki testowe dla języka Java. Pozwalają na tworzenie i uruchamianie testów regresji, a także dostarczają funkcje asercji i raportowania wyników. JUnit i TestNG są często wykorzystywane w testach jednostkowych, integracyjnych i regresji w projektach Java.
 • Cypress: Jest to narzędzie do automatyzacji testów front-endowych. Cypress oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe pisanie testów regresji dla aplikacji webowych. Posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak podgląd zdarzeń, debugowanie, asercje i raportowanie.
 • Postman: Jest to narzędzie do testowania API. Można go wykorzystać do automatyzacji testów regresji, przesyłając zapytania HTTP i sprawdzając oczekiwane odpowiedzi. Postman zapewnia również funkcje asercji, generowanie danych testowych i raportowanie.

 

Wybór konkretnego narzędzia do automatyzacji testów regresji zależy od specyfiki projektu, stosowanych technologii i preferencji zespołu. Warto jednak zapoznać się z dostępnymi narzędziami i wybrać to, które najlepiej odpowiada wymaganiom projektu, umożliwia łatwą konfigurację, efektywne pisanie i utrzymywanie testów regresji oraz zapewnia przydatne funkcje raportowania i debugowania.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Testing