Sprint to bardzo popularne pojęcie stosowane w branży IT i nierozłącznie związane ze zwinnymi metodologiami zarządzania projektami Agile i Scrum, z których chętnie czerpią także inne branże. Przy tworzeniu skomplikowanych projektów całość pracy rozbija się na mniejsze cykle, które stanowią określone jednostki czasowe. Dzięki temu zespół pracuje płynne i efektownie, a klient na bieżąco może konsultować z zespołem konkretne funkcjonalności.

 

Sprint — podstawowe założenie w zwinnych metodykach zarządzania projektami

Sprint to jednostka czasu, która nadaje pracy określonego rytmu. Jest to podstawowe pojęcie związane ze zwinnymi metodykami zarządzania projektami Agile oraz opartej na niej Scrum. Są to pewnego rodzaju ramy czasowe, które pozwalają na wykonanie pracy etapami w przeciwieństwie do pracy nad wszystkimi funkcjonalnościami produktu jednocześnie. A zatem chodzi tu o pracę nad elementami o mniejszym zakresie, złożoności i istotności, przez co po każdym zakończonym sprincie zespół może przedstawić klientowi w pełni działającą funkcjonalność. Jeden sprint najczęściej trwa 1-4 tygodnie, w których praca koncentruje się na doskonaleniu projektu i spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w specyfikacji w celu oddanie jego części o możliwie jak najwyższej jakości. Przez cały czas trwanie jednego sprintu odbywają się kilkunastominutowe najczęściej poranne spotkania, podczas których omawiane są postępy czy przeszkody w pracy.

Spotkanie w pracy, sprint

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Sprint – czemu zawdzięcza swoją popularność?

Sprint oraz cała metodologia Agile i Scrum mają jeden główny i podstawowy cel: stworzenie w pełni działającego oprogramowania czy konkretnej funkcjonalności najwyżej jakości. Sprawia, że praca jest elastyczna, ponieważ koncertuje się na jednym zadaniu, a jej cykliczność pozwala na bieżąco wprowadzać zmiany na każdym etapie projektu. Dlatego też taki podział pracy często stosowany jest w projektach IT, które nie mają jasno określonej wizji końcowej lub z góry zakładają wprowadzanie zmian w kolejnych etapach prac. Dzięki sprintom pracę nad nowym produktem możemy zacząć niemal od razu bez większego ryzyka biznesowego oraz zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami rynku. Sprint ułatwia także komunikację między zespołem a klientem, ponieważ częste spotkania i raportowanie prac pozwala klientowi kontrolować cały projekt. Dodatkowo sprawia, że zespół pracuje niezwykle efektownie, wywiązuje się z terminów i nie wykazuje spadku wydajności nawet przy bardzo rozbudowanych projektach.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager