Czym jest rozszerzona rzeczywistość?

Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality, AR) to technologia, dzięki której użytkownik może zobaczyć wirtualne obiekty, informacje i treści nakładające się na rzeczywisty świat. W odróżnieniu od wirtualnej rzeczywistości (VR), która całkowicie wyłącza uczestnika z rzeczywistości, AR pozwala na interakcję użytkownika z otoczeniem, jednocześnie dostarczając mu dodatkowych, wirtualnych treści.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Jak działa rozszerzona rzeczywistość?

Rozszerzona rzeczywistość to połączenie obrazów rzeczywistych z nakładanymi na nie elementami wirtualnymi. Dzięki temu, obrazy rzeczywiste pojawiają się w wersji rozszerzonej o dodatkowe elementy, takie jak np. dźwięki czy obrazy 3D. Aby umożliwić takie połączenie, wykorzystywana jest technologia rozszerzonej rzeczywistości, która działa na podstawie danych zbieranych z kamery i czujników urządzenia mobilnego, a następnie przetwarza je w sposób umożliwiający nakładanie na obraz rzeczywisty dodatkowych elementów.

Rozszerzona rzeczywistość, AR

Przykłady zastosowań rozszerzonej rzeczywistości

Rozszerzona rzeczywistość, dzięki wykorzystaniu technologii takich jak ARKit, ARCore czy Vuforia, pozwala na szereg ciekawych zastosowań. Jednym z przykładów jest stosowanie AR w marketingu, gdzie możemy np. umieścić dzieło sztuki wirtualnej na billboardzie, albo wykorzystać wirtualne modele produktów do lepszego ich zaprezentowania. Innym zastosowaniem może być nauczanie, gdzie dzięki AR możemy umożliwić uczniom obserwację wirtualnych modeli obiektów, które nie są dostępne w rzeczywistości. Rozszerzona rzeczywistość znalazła swoje miejsce także w branży rozrywkowej, gdzie pozwala na tworzenie interaktywnych gier lub wirtualnych spacerów po muzeach i galeriach sztuki.

 

Różnice między rozszerzoną rzeczywistością a wirtualną rzeczywistością

Rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR) to dwie różne technologie, które oferują użytkownikom unikalne doświadczenia. Różnice między nimi są istotne i warto je poznać:

  • Środowisko: Wirtualna rzeczywistość tworzy zupełnie nowe, wirtualne środowisko, które całkowicie odseparowuje użytkownika od rzeczywistości fizycznej. Natomiast rozszerzona rzeczywistość dodaje warstwę cyfrowych informacji i obiektów do rzeczywistości fizycznej, nadając im nowe znaczenie.
  • Interakcja: W wirtualnej rzeczywistości użytkownik jest zanurzony w wirtualnym świecie i interakcja odbywa się głównie za pomocą kontrolerów ruchu lub specjalnych urządzeń. W rozszerzonej rzeczywistości użytkownik pozostaje w rzeczywistym środowisku i może korzystać z różnych urządzeń, takich jak smartfony, okulary AR lub inne, aby widzieć i manipulować cyfrowymi elementami.
  • Cel i zastosowanie: Wirtualna rzeczywistość często wykorzystywana jest do stworzenia immersyjnych doświadczeń w sferze rozrywki, szkoleń czy symulacji. Natomiast rozszerzona rzeczywistość ma szerokie zastosowanie w dziedzinach takich jak edukacja, medycyna, architektura, handel detaliczny czy nawet codzienne życie, dostarczając użytkownikowi informacji lub ułatwiając wykonywanie konkretnych zadań.
  • Percepcja świata: Wirtualna rzeczywistość całkowicie odseparowuje użytkownika od rzeczywistości, tworząc nową wirtualną rzeczywistość, w której użytkownik może się poruszać i doświadczać różnych sytuacji. W rozszerzonej rzeczywistości użytkownik nadal postrzega rzeczywiste otoczenie, ale z dodatkowymi cyfrowymi elementami, które są nakładane na to, co widzi w rzeczywistości.
  • Stopień zaawansowania technologicznego: Zarówno AR, jak i VR korzystają z zaawansowanych technologii, takich jak śledzenie ruchu, rozpoznawanie obrazu czy generowanie grafiki 3D. Jednak VR wymaga bardziej rozbudowanej technologii, takiej jak hełmy VR i specjalistyczne sensory, podczas gdy AR może być dostępne na różnych urządzeniach, takich jak smartfony czy okulary AR.

 

Perspektywy rozwoju technologii rozszerzonej rzeczywistości

Technologia rozszerzonej rzeczywistości rozwija się w zastraszającym tempie i perspektywy jej rozwoju są niezwykle rozbudowane. Obecnie coraz więcej firm inwestuje w badania i rozwój tego typu rozwiązań, ponieważ widzą w nich duży potencjał. Rozszerzona rzeczywistość może być z powodzeniem stosowana w medycynie, architekturze czy nauce. Może też być wykorzystywana w grach komputerowych lub w marketingu. Dzięki niej możemy wprowadzić do rzeczywistości elementy wirtualne, co pozwala na stworzenie całkowicie nowych doświadczeń dla użytkowników.

 

Wyzywania i ograniczenia rozszerzonej rzeczywistości

Mimo swojego ogromnego potencjału, rozszerzona rzeczywistość (AR) staje również przed wyzwaniami i ograniczeniami, które wpływają na jej pełne wdrożenie i powszechne zastosowanie.

Pierwszym wyzwaniem jest infrastruktura technologiczna. Skuteczne działanie rozszerzonej rzeczywistości wymaga zaawansowanych urządzeń i sieci o wysokiej przepustowości. Obecnie, mimo szybkiego rozwoju technologii, nie wszyscy użytkownicy mają dostęp do odpowiednich urządzeń, co może ograniczyć masową adopcję AR.

Kolejnym wyzwaniem jest precyzja w odwzorowaniu rzeczywistości. AR działa na podstawie rozpoznawania obrazów i odtwarzania na nich treści w czasie rzeczywistym. Dokładność i precyzja tej technologii są kluczowe, aby w pełni uwierzyć w iluzję połączenia rzeczywistego świata z wirtualnym. Jednak wciąż istnieją pewne wyzwania techniczne, które mogą prowadzić do niedokładności i niespójności w odwzorowaniu.

Innym ograniczeniem jest kwestia bezpieczeństwa i prywatności. W miarę rozwoju AR, pojawiają się obawy związane z inwigilacją, szpiegowaniem czy naruszeniem prywatności użytkowników. Zwłaszcza w kontekście wykorzystania AR w handlu, marketingu czy turystyce, dane i informacje użytkowników stają się cennym zasobem dla firm, co może rodzić ryzyko nadużyć.

Dodatkowo, AR niesie ze sobą pewne wyzwania etyczne, szczególnie w kontekście zastosowań w edukacji czy służbie zdrowia. Prawidłowe stosowanie AR wymaga przemyślanej etyki w projektowaniu i używaniu tej technologii, aby nie naruszać wartości i norm społecznych.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #AI