Linki stanowią nieodłączny element strony internetowej, pozwalający użytkownikom na przenoszenie się pomiędzy różnymi jej elementami oraz na przeglądanie zasobów w internecie. Istnieją dwa rodzaje linków: bezwzględne i względne.

 

Linki bezwzględne - charakterystyka i zastosowanie

Linki bezwzględne, zwane również linkami absolutnymi, to adresy URL, które wskazują pełną ścieżkę dostępu do zasobu w sieci. Zawierają one informacje o protokole, domenie oraz ewentualnie ścieżce do pliku lub podstrony. Przykładem linku bezwzględnego może być "https://www.przykladowastrona.com/kategoria/artykul.html". Ten typ linku pozwala na jednoznaczne zlokalizowanie zasobu, niezależnie od miejsca, z którego jest on wywoływany. Są one często używane w sytuacjach, gdy konieczne jest podanie pełnego adresu, na przykład w przypadku udostępniania linków w wiadomościach e-mail, na forach internetowych czy też w materiałach marketingowych. Warto pamiętać, że ich stosowanie może utrudnić utrzymanie struktury strony, zwłaszcza gdy nastąpią zmiany w domenie lub organizacji zasobów. W takich przypadkach konieczne może być ręczne aktualizowanie linków w celu uniknięcia błędów oraz problemów z dostępem do zawartości.

linki, Linki bezwzględne i względne

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Linki względne - charakterystyka i zastosowanie

W przeciwieństwie do linków bezwzględnych, linki względne wskazują ścieżkę dostępu do zasobu w sposób relatywny, odnosząc się do bieżącej lokalizacji użytkownika. Nie zawierają one informacji o protokole i domenie, co sprawia, że są krótsze i łatwiejsze w obsłudze. Przykładem może być "/kategoria/artykul.html", który wskazuje na podstronę "artykul.html" w kategorii "kategoria" na tej samej stronie, na której znajduje się link. Są one szczególnie przydatne w przypadku tworzenia struktury nawigacji wewnętrznej serwisu, gdyż ułatwiają zarządzanie zasobami oraz zmiany w organizacji strony. Przenoszenie zawartości czy modyfikacje domeny nie wpłyną na poprawność takich linków, co oznacza, że nie ma potrzeby ich ręcznego aktualizowania. Warto jednak pamiętać, że linki względne nie będą działać poprawnie, jeśli zostaną użyte poza kontekstem strony, na której się znajdują, co sprawia, że nie są odpowiednie do udostępniania zasobów w wiadomościach e-mail czy na forach internetowych.

 

Główne różnice między linkami bezwzględnymi a względnymi

Linki bezwzględne zawierają pełną informację o lokalizacji zasobu, w tym protokole i domenie, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z nich poza kontekstem strony, na której się znajdują. Tymczasem linki względne odnoszą się tylko do bieżącej lokalizacji użytkownika, co sprawia, że są one odpowiednie głównie do nawigacji wewnętrznej na stronie.

Linki względne ułatwiają zarządzanie zasobami oraz zmiany w organizacji strony, gdyż nie wymagają ręcznego aktualizowania w przypadku modyfikacji domeny czy przenoszenia zawartości. Linki bezwzględne, ze względu na swoją charakterystykę, mogą wymagać takich aktualizacji, co może być czasochłonne i niewygodne.

Trzecią istotną różnicą jest wpływ obu typów linków na optymalizację SEO. Stosowanie linków względnych może być korzystne z punktu widzenia optymalizacji struktury strony oraz czasu ładowania, gdyż przeglądarka nie musi odświeżać informacji o domenie i protokole. Linki bezwzględne natomiast mogą być przydatne w przypadku zewnętrznego linkowania czy udostępniania zasobów na innych platformach, co również może wpłynąć na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

 

Korzyści stosowania linków względnych

 • Elastyczność: pozwalają na łatwe przenoszenie i modyfikację struktury strony, bez konieczności ręcznego aktualizowania każdego linku. Dzięki temu zarządzanie zasobami staje się szybsze i wydajniejsze.
 • Krótsze i czytelniejsze adresy URL: są zazwyczaj krótsze od linków bezwzględnych, co sprawia, że są łatwiejsze do zrozumienia i utrzymania. Ułatwia to pracę nad stroną, zwłaszcza w przypadku dużych serwisów z licznymi podstronami i zasobami.
 • Szybsze ładowanie stron: przeglądarki mogą szybciej wczytywać zasoby z linków względnych, ponieważ nie muszą odczytywać informacji o protokole i domenie. Dzięki temu strony ładują się szybciej, co może przyczynić się do poprawy użyteczności oraz wyników w pozycjonowaniu.
 • Wspieranie optymalizacji SEO: stosowanie linków względnych może wpłynąć na optymalizację SEO poprzez uproszczenie struktury strony, przyspieszenie czasu ładowania oraz ułatwienie zarządzania zasobami. Wszystko to razem może przyczynić się do lepszego indeksowania i wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.
 • Unikanie problemów z dublowaniem treści: zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów z dublowaniem treści na stronie, gdyż nie prowadzą do powstawania wielu wersji tej samej podstrony o różnych adresach URL. Tym samym, wspierają one spójność struktury strony i pomagają w utrzymaniu jej czytelności dla wyszukiwarek.
 • Lepsza integracja z systemami zarządzania treścią (CMS): wielu systemów zarządzania treścią, takich jak WordPress czy Joomla, korzysta z linków względnych w procesie tworzenia i edycji treści na stronie. Dzięki temu, stosowanie linków względnych ułatwia integrację z takimi systemami oraz sprawia, że zarządzanie zawartością jest bardziej intuicyjne.

 

Zalety używania linków bezwzględnych

 • Niezawodność: wskazują na konkretną lokalizację zasobu w sieci, co sprawia, że są one niezawodne, niezależnie od miejsca, z którego są wywoływane. Dzięki temu, linki te są idealne do udostępniania zasobów w wiadomościach e-mail, na forach internetowych czy w materiałach marketingowych.
 • Wsparcie dla zewnętrznego linkowania: są niezbędne do tworzenia linków zewnętrznych, które prowadzą do innych stron internetowych. Wspierają one pozycjonowanie strony poprzez budowanie wartościowych powiązań z innymi witrynami, co jest istotne dla strategii SEO.
 • Zgodność z niektórymi protokołami i standardami: w niektórych przypadkach, na przykład w przypadku protokołów takich jak RSS czy Atom, wymagane jest stosowanie linków bezwzględnych. Dzięki temu, strona jest zgodna z tymi standardami oraz może być prawidłowo odczytywana przez różne aplikacje i usługi.
 • Unikanie problemów związanych z przekierowaniami: stosowanie linków bezwzględnych może pomóc uniknąć problemów związanych z przekierowaniami, które mogą wystąpić w przypadku stosowania linków względnych. Poprawne przekierowania są ważne dla utrzymania dobrej jakości strony oraz optymalizacji SEO.
 • Lepsza kontrola nad zasobami: oferują lepszą kontrolę nad zasobami, ponieważ pozwalają na świadome przekierowanie użytkowników do określonych miejsc na stronie czy w innych witrynach. Dzięki temu, można zarządzać ruchem na stronie oraz kierować użytkowników do ważnych treści czy ofert.


 

Wybór odpowiedniego typu linku w zależności od kontekstu

Ważne jest, aby dobierać odpowiedni typ linku w zależności od kontekstu i potrzeb Twojej strony internetowej. W przypadku nawigacji wewnętrznej i zarządzania zasobami, linki względne są zdecydowanie lepszym wyborem, ponieważ ułatwiają organizację strony oraz przyczyniają się do szybszego ładowania treści. Z kolei, linki bezwzględne są niezbędne, gdy chcemy udostępniać zasoby poza kontekstem strony, na przykład w e-mailach, na forach czy w materiałach promocyjnych, oraz w sytuacjach, gdy wymagane jest stosowanie pełnych adresów URL zgodnie z protokołami czy standardami. Ostatecznie, rozważenie kontekstu oraz celów Twojej strony pozwoli na wybór odpowiedniego typu linku, który przyczyni się do poprawy nawigacji, zarządzania zasobami oraz optymalizacji SEO.

 

Podsumowanie

Różnice między linkami bezwzględnymi, a względnymi mają istotny wpływ na zarządzanie zasobami, nawigację oraz optymalizację strony internetowej. Linki bezwzględne są niezawodne i idealne do udostępniania zasobów poza kontekstem strony, wspierają zewnętrzne linkowanie i są zgodne z niektórymi protokołami oraz standardami. Z drugiej strony, linki względne ułatwiają zarządzanie strukturą strony, przyspieszają ładowanie treści oraz wspierają optymalizację SEO.

Wybór odpowiedniego typu linku w zależności od kontekstu jest kluczowy dla efektywnego zarządzania i funkcjonowania strony internetowej. Dobierając linki, warto zastanowić się nad potrzebami Twojej strony, jej strukturą oraz oczekiwaniami użytkowników. Świadome stosowanie obu rodzajów linków w odpowiednich sytuacjach pozwoli na poprawę nawigacji, zarządzania zasobami oraz optymalizacji SEO, co przyczyni się do sukcesu Twojej strony w sieci.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Support