kontakt
Software house
>
Blog
>
KPI (ang. Key Performance Indicators) – czym są kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa?

KPI (ang. Key Performance Indicators) – czym są kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa?

Data wpisu
Tomasz Kozon
Autor
Tomasz Kozon
kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa

Jeśli odnieść się do istoty prowadzenia biznesu, to każdy z nich posiada z góry wytyczony cel, do którego w ramach działalności marka dąży; można, więc uznać, że KPI to rodzaj środka weryfikującego osiąganą przy tej okazji skuteczność.
To oznacza też, że kluczowe wskaźniki efektywności to zbiór danych/wyznaczników pozwalających określić kondycję i progres firmy w odniesieniu do realizacji ustalonych założeń. Te ostatnie mogą być różne, w zależności od branży, specyfiki, charakteru przedsiębiorstwa, czy też jego mocnych stron (ich wagę opisano tutaj). Niemniej przeważnie chodzi, np. o odpowiedni wolumen sprzedaży, czy liczbę pozyskiwanych klientów.

KPI – jak wypracować miarodajny wskaźnik i jakie kryteria przyjąć?

Z zasady nie istnieje żaden odgórny wzór, który określałby kluczowe wartości mające stanowić bazę pod wszystkie i każdą sytuację firmy.
Jednakże w przypadku tworzenia współczynnika KPI, przeważnie stosuje się zasadę SMART, która pomaga ustrukturyzować założenia i wyznaczniki.

Be smart


Toteż w odniesieniu do ww. techniki, KPI musi być:

  • Specific – określone, to znaczy cel powinien być jasny;
  • Measurable – mierzalne, a więc dające się sklasyfikować na podstawie danych, statystyk;
  • Attainable – osiągalne, możliwe do realizacji, target jest realistyczny;
  • Relevant – istotne, skorelowane i powiązane, osadzone w tym, co robimy;
  • Time-bound – zdefiniowane w czasie, posiadające końcowy termin uzyskania określonych efektów.

A ponieważ metoda ta pozwala wykreślić punkty odniesienia, pomaga również uzyskać i utrzymać właściwą kulturę pracy, zorientowaną na wynik.

Jak wdrożyć i procesować KPI?

Dany wskaźnik z reguły odnosi się do całości prowadzonego biznesu, niemniej można go również zaimplementować dla poszczególnego ujęcia, np. dla działu reklamowego w firmie z podziałem na obszary/ludzi zajmujących się osobno, np. kwestią e-mail marketingu, SEO czy tworzeniem contentu.

W takim wypadku określona grupa, odpowiedzialna za dany zakres, będzie miała przypisane odrębne KPI oraz skorelowane z nim założenia. Pozwala to mierzyć skuteczność działań od ich jednostkowych filarów, a tym samym szybciej reagować w razie ewentualnych niedociągnięć.

Z tego też względu i aby utrzymać świadomość celu, warto przekazywać wszystkim zainteresowanym zespołom stan ogólnego KPI. A także zapewniać zaangażowanym grupom wgląd do ich własnego.

Ostatnie Wpisy