Jeśli spojrzeć po większości dobrze prosperujących przedsiębiorstw, to można uznać, że efektywność i miarodajność są odbiciem właściwego ukierunkowania marki oraz spełnianiem wytyczonych założeń, które jest w stanie wyodrębnić, np. analiza SWOT.
To znaczy – metoda pozwalająca określić słabe i mocne punkty firmy. A dające podgląd na to, jakie szanse i możliwości są dla niej osiągalne w perspektywie jej całościowej działalności lub jakiejś gałęzi, np. działu produkcji bądź marketingu.
Można, więc uznać, że analiza SWOT to pierwsza rzecz, jaką należy w firmie zorganizować, zanim podejmie się prowadzenie właściwych interesów. Choćby po to, aby mieć wysoki wskaźnik KPI.

 

Analiza SWOT – co się na nią składa i jakie aspekty definiuje?

A ponieważ technika ta powstała z myślą o rozwijaniu potencjału wzrostu prowadzonych biznesów, tworzą ją cztery punkty odniesienia, pomagające odznaczyć obecną kondycję marki oraz jej przyszłościowe funkcjonowanie.

 

Analiza SWOT to zatem:

  • siła (Strengths) – fundamentalne, mocne strony, które stanowią dynamikę i motor napędowy organizacji;
  • słabości (Weaknesses) – obszary nie tak dobrze zaktywizowane, które mogą ograniczać działanie i/lub skuteczność firmy;
  • możliwości (Opportunities) – szanse i opcje, które można wykorzystać celem uzyskania określonego postępu lub rezultatów;
  • zagrożenia (Threats) – przeszkody, które mogą pojawić się w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa, uniemożliwiając lub limitując jego powodzenie.

 

Analiza SWOT dzieli powyższe ujęcia na aspekty wewnętrzne (atuty i niedomagania w firmie). A także zewnętrzne (okoliczności, na które nie można mieć z góry wpływu).

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Jak wykorzystać analizę SWOT, aby określić profil i możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa?

Proces zdefiniowania fundamentów, na których opiera się marka, nie powinien być podejmowany przez jedną osobę. Na przykład posiadającą największy impakt na jej funkcjonowanie. A odnosić się do syntezy wielu punktów widzenia i jednostek zaangażowanych w prosperowanie biznesu.

Z reguły do przeprowadzenia analizy SWOT dobrze jest zatrudnić odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę. A także złożyć wszystkim mogącym wspomóc proces klaryfikacji wartości firmy pracownikom/zarządzającym propozycje przedłożenia zindywidualizowanej listy cech, które uznają za wiążące i kluczowe dla prosperowania przedsiębiorstwa.

Analiza SWOT - wykresy

Te odniesienia powinny być następnie skompletowane i przedstawione w formie matrycy/tabeli oraz posłużyć jako punkt wyjścia do ustalenia adekwatnej strategii.

W tym celu, w ramach wniosków płynących z analiz SWOT, zaleca się optymalizowanie obszarów, które w firmie nie funkcjonują prawidłowo. A także zapobieganie zagrożeniom przy jednoczesnym wykorzystywaniu potencjału bardziej rozwiniętych struktur tudzież pojawiających się na horyzoncie możliwości.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager