W Agile, Definition of Done (DoD) to koncept, który odgrywa kluczową rolę w procesie wytwarzania oprogramowania. Określa on, co oznacza "ukończone" dla danego zadania lub sprintu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, w których ukończone oznacza po prostu skończone, w Agile DoD określa konkretne wymagania jakościowe i funkcjonalne, które muszą zostać spełnione przed ukończeniem zadania. 


 

Co to jest metodologia Agile?

Metodologia Agile to podejście do zarządzania projektami, które kładzie nacisk na adaptacyjność, szybkość oraz współpracę między zespołem a interesariuszami. W odróżnieniu od tradycyjnych, bardziej sztywnych metod, umożliwia elastyczne dostosowywanie się do zmian oraz ciągłe doskonalenie produktu w oparciu o informacje zwrotne i aktualne potrzeby użytkowników. W ramach tej metody pracy, jeden z kluczowych elementów stanowi Definition of Done (DoD), czyli zbiór kryteriów, które muszą być spełnione, aby dane zadanie uznane zostało za zakończone. 

spotkanie, Definition of Done, Agile

Znaczenie Definition of Done w Agile - jak pomaga w tworzeniu wysokiej jakości oprogramowania

W kontekście metodologii Agile, Definition of Done odgrywa istotną rolę w tworzeniu oprogramowania o wysokiej jakości. DoD stanowi wytyczne, które zespół musi spełnić, aby uznać dane zadanie za zakończone i gotowe do dostarczenia. W praktyce oznacza to, że każde zadanie musi przejść przez określone etapy oraz spełnić określone kryteria, takie jak przejście testów, przestrzeganie standardów kodowania, zaimplementowanie funkcjonalności zgodnie z wymaganiami, czy udokumentowanie pracy.

Dzięki precyzyjnemu określeniu tych kryteriów, zespół może uniknąć typowych problemów, takich jak niekompletne funkcjonalności, błędy czy brakujące elementy, które mogłyby wpłynąć na jakość ostatecznego produktu. Ponadto, Definition of Done służy jako narzędzie do identyfikowania ewentualnych problemów i luki w realizacji zadań, co umożliwia szybsze reagowanie na nie oraz wprowadzanie odpowiednich poprawek.

Stosowanie Definition of Done w Agile sprzyja nie tylko tworzeniu oprogramowania o wysokiej jakości, ale również zwiększa efektywność pracy zespołu oraz zaufanie pomiędzy programistami a interesariuszami. Dostarczanie zadań zgodnych z ustalonymi kryteriami DoD oznacza, że produkt spełnia oczekiwania i jest gotowy do wdrożenia, co z kolei przyczynia się do sukcesu całego projektu.
 

Jak tworzyć Definition of Done?

Tworzenie efektywnej Definition of Done dla zespołu wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Poniżej przedstawiamy kroki, które można wykorzystać do opracowania DoD dostosowanej do potrzeb projektu i zespołu:

  1. Konsultacja z zespołem: Równocześnie z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy, ważne jest, aby włączyć członków zespołu w proces tworzenia DoD. W ten sposób każdy będzie miał okazję wyrazić swoje oczekiwania i uwagi, co zwiększy zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za przestrzeganie ustalonych kryteriów.
  2. Uwzględnienie wymagań jakościowych: DoD powinno zawierać kryteria związane z jakością kodu, takie jak przestrzeganie standardów kodowania, przeprowadzenie odpowiednich testów czy zaimplementowanie niezbędnych zabezpieczeń.
  3. Integracja z procesem weryfikacji: Włącz do DoD elementy dotyczące weryfikacji funkcjonalności, takie jak przeglądy kodu, testy integracyjne czy akceptacja przez klienta. Dzięki temu zespół będzie miał jasno określone cele, które musi osiągnąć, aby uznać zadanie za zakończone.
  4. Realizm i elastyczność: Ustalone kryteria powinny być realne i możliwe do osiągnięcia przez zespół, jednocześnie pozostawiając miejsce na nieoczekiwane zmiany czy potrzebę dostosowania się do nowych wymagań.
  5. Regularna aktualizacja: W miarę jak projekt ewoluuje, ważne jest, aby dostosowywać Definition of Done do aktualnych potrzeb i oczekiwań. Regularne przeglądy, pozwolą na wprowadzenie ewentualnych poprawek i utrzymanie jej aktualności.
  6. Dokumentacja i komunikacja: Aby zapewnić skuteczne stosowanie DoD przez zespół, warto udokumentować ustalone kryteria i upewnić się, że są one łatwo dostępne dla wszystkich uczestników projektu. Dobrą praktyką jest również komunikowanie zmian, aby każdy był świadomy aktualnych wymagań.


 

Tworzenie Definition of Done powinno być procesem współpracy, uwzględniającym oczekiwania zarówno interesariuszy, jak i członków zespołu. Dobrze opracowane stanowi solidną podstawę do tworzenia wysokiej jakości oprogramowania oraz efektywnego zarządzania projektem w metodologii Agile.

 

Korzyści wynikające z Definition of Done

Przede wszystkim wprowadza jasność co do oczekiwań względem zadań, co ułatwia komunikację między zespołem a interesariuszami. Dzięki temu, ewentualne nieporozumienia są minimalizowane, co przekłada się na wyższą efektywność pracy.

Wprowadzenie DoD pomaga również w monitorowaniu postępów projektu, gdyż każde zadanie musi spełnić określone kryteria, zanim zostanie uznane za zakończone. W efekcie, menedżerowie mają lepszą kontrolę nad realizacją zadań, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy.

Kolejną zaletą jest utrzymanie wysokiej jakości oprogramowania. Zadania, które spełniają wszystkie kryteria DoD, charakteryzują się lepszym kodowaniem, większą funkcjonalnością i mniejszą liczbą błędów. W efekcie, ostateczny produkt jest bardziej stabilny i zgodny z oczekiwaniami klienta.

Przyczynia się do poprawy współpracy i zaangażowania zespołu, co prowadzi do lepszych efektów pracy i sukcesu całego projektu.

 

 

Podsumowując, Definition of Done jest kluczowym elementem zarządzania projektami w metodologii Agile, który przyczynia się do tworzenia oprogramowania o wysokiej jakości, poprawia komunikację między zespołem a interesariuszami oraz ułatwia monitorowanie postępów projektu. Efektywne wykorzystanie w praktyce, poprzez opracowanie wspólnych kryteriów zakończenia zadań, współpracę z zespołem oraz elastyczność w dostosowywaniu DoD do aktualnych potrzeb, prowadzi do lepszych efektów pracy i sukcesu całego projektu. Warto zatem poświęcić czas na opracowanie i wdrożenie właściwej Definition of Done, aby skorzystać z jej licznych korzyści i zwiększyć szanse na realizację udanego projektu Agile.

Powiązane artykuły

Ciąg Fibonacciego — wyjaśnienie pojęcia i przykłady zastosowania.

11 paź 2022

Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych, który zaczyna się od 0 i 1, a każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Ciąg ten został opisany przez włoskiego matematyka Leonardo Fibonacciego w XII wieku.

Tomasz Kozon

#back-end

related-article-image-Ciąg Fibonacciego

SXO — połączenie UX i SEO

24 mar 2022

Coraz częściej mówi się o konieczności połączenia działań z zakresu user experience (UX) i SEO. SXO, czyli Search Experience Optimization, to pojęcie, które odnosi się do łączenia tych dwóch dziedzin w celu uzyskania jak najlepszych wyników w organicznych wynikach wyszukiwania.

Tomasz Kozon

#web-design

Body leasing w IT. Czy warto wynajmować programistów na godziny?

23 mar 2022

Body leasing w IT to coraz popularniejszy sposób na pozyskanie specjalistów z branży informatycznej. W ramach tego rozwiązania, przedsiębiorstwa wynajmują programistów na określony czas, co pozwala im na elastyczność w zakresie zatrudnienia specjalistów i dostosowanie ich do potrzeb projektu.

Tomasz Kozon

#hr

Scrum Master - kim jest i czym się zajmuje?

22 mar 2022

Scrum Master to specjalista odpowiedzialny za koordynację projektu oraz zarządzanie zespołem pracującym w metodologii Scrum. Jest to osoba, która odpowiada za prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie zasad Scrum oraz zapewnienie, że zespół jest zmotywowany, zaangażowany i skoncentrowany na realizacji celów projektu.

Tomasz Kozon

#product-management

Skąd uczyć się programowania? Studia informatyczne, Boot Campy czy platformy e-learningowe?

21 mar 2022

Programowanie jest jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających się zawodów w dzisiejszym świecie. Aby rozpocząć pracę jako programista, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Pytanie, które pojawia się przed każdą osobą, która chce rozpocząć naukę programowania, brzmi: skąd uczyć się programowania?

Tomasz Kozon

#hr

Google Workspace, Microsoft Teams, Slack - narzędzia do pracy zespołowej.

20 mar 2022

W dzisiejszych czasach praca zespołowa jest nieodłącznym elementem pracy w wielu organizacjach. Aby ułatwić komunikację i koordynację działań, coraz częściej wykorzystywane są specjalne narzędzia do pracy zespołowej, takie jak Google Workspace, Microsoft Teams czy Slack.

Tomasz Kozon

#project-manager

Życie w stylu cyber nomad. Czy można efektywnie pracować, zwiedzając świat?

19 mar 2022

Styl życia cyber nomadów to coraz częściej spotykany trend, polegający na łączeniu pracy z podróżowaniem. Dzięki rozwojowi technologii oraz coraz większej dostępności internetu, coraz więcej osób decyduje się na taki sposób życia. Wielu ludzi marzy o tym, by pracować z dowolnego miejsca na świecie, a jednocześnie cieszyć się pięknymi krajobrazami i poznawać nowe kultury.

Tomasz Kozon

#marketing

Zobacz wszystkie artykuły