System Usability Scale (SUS) to skalowana metoda oceny użyteczności interfejsów, wykorzystywana w wielu sektorach przemysłu IT. Została zaprojektowana przez Johna Brooka w 1986 roku i jest powszechnie stosowana do mierzenia percepcji użytkowników na temat łatwości użytkowania różnych systemów. Składają się na nią 10 pytań mających na celu ocenę doświadczenia użytkownika z interfejsem. Punkty zebrane z odpowiedzi są następnie konwertowane do skali liczbowej od 0 do 100, umożliwiającej ocenę i porównanie użyteczności różnych systemów czy produktów. SUS jest ceniona za swoją prostotę, uniwersalność i zdolność do dostarczania wiarygodnych wyników pomiarów użyteczności.

 

Dlaczego ocena użyteczności interfejsu jest tak ważna?

Ocena użyteczności interfejsu ma kluczowe znaczenie w tworzeniu aplikacji i stron internetowych. Po pierwsze, pozwala nam zrozumieć, jak intuicyjne jest nasze rozwiązanie dla końcowego użytkownika. Wiele funkcjonalności, które dla nas jako twórców mogą wydawać się oczywiste, dla kogoś niezaznajomionego z naszym systemem mogą być skomplikowane. Po drugie, badanie użyteczności pomaga wyeliminować błędy i niedoskonałości. Ostatecznym celem powinno być stworzenie produktu, który jest jak najbardziej przyjazny dla użytkownika i pozbawiony błędów. Testy użyteczności dają nam możliwość skorygowania problemów na wczesnym etapie ich powstawania, zamiast tracić czas i zasoby na poprawki po wprowadzeniu aplikacji na rynek. Wreszcie, dobra użyteczność może wpływać na sukces produktu - użytkownicy zdecydowanie wolą korzystać z aplikacji intuicyjnych i łatwych w obsłudze.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Krok po kroku: Jak prawidłowo przeprowadzić test SUS?

Prawidłowe przeprowadzenie testu SUS nie jest skomplikowane, ale wymaga przestrzegania pewnych kroków. Rozpocznij od przygotowania zestawu 10 standardowych pytań SUS, które są powszechnie używane do oceny użyteczności. Upewnij się, że respondenci rozumieją, że pytania te są oceniane na pięciopunktowej skali Likerta. Następnie przeprowadź test, dając użytkownikom wystarczająco dużo czasu na interakcję z interfejsem i odpowiedź na wszystkie pytania. Zbierz wyniki i w oparciu o skorzystaj ze standardowej formuły SUS, by obliczyć wynik ogólny. Pamiętaj, że system oceny SUS jest skonstruowany tak, by ocena 68 była średnią wartością – jeśli Twój interfejs otrzyma wynik niższy, to znak, że wymaga on poprawy.

System Usability Scale (SUS)

Analiza i interpretacja wyników testu SUS

Przy analizie wyników SUS, kluczowe jest zrozumienie, że skala ta wskazuje na ogólną użyteczność danego systemu, bez uwzględniania szczegółowych aspektów interfejsu. Każde pytanie jest oceniane w skali od 1 do 5, gdzie 5 to najlepszy wynik. Po uzupełnieniu wszystkich odpowiedzi, otrzymujemy wynik końcowy z maksymalną wartością 100 punktów. Im wyższy punkt, tym lepsza użyteczność systemu. Natomiast, jeżeli ocena wynosi poniżej 68, świadczy to o niskiej wartości użytkowej projektu. Pamiętajmy jednak, że to tylko ogólne wytyczne, a interpretacja wyniku musi być dostosowana do specyfiki testowanego produktu.

 

Przykładowe zastosowania System Usability Scale w praktyce

Jeden z przykładów zastosowania System Usability Scale w praktyce to ewaluacja strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po przeprowadzeniu testów użyteczności z udziałem użytkowników, niezbędne staje się zebranie i analiza ich feedbacku. Właśnie tu przydaje się SUS, który, poprzez serię standaryzowanych pytań, pozwala ocenić stopień satysfakcji z korzystania z danego rozwiązania. Innym zastosowaniem SUS jest porównanie różnych wersji tego samego produktu. Badając kilka wersji strony internetowej lub aplikacji można, za jego pomocą, określić, która z nich jest najbardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. SUS jest także pomocny przy ocenie konkurencji - porównując nasze rozwiązania z produktami konkurencyjnymi, możemy zidentyfikować obszary, w których nasi przeciwnicy przewyższają nas, a następnie poprawić nasz produkt.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Product management