Ostatnie oferty pracy

Brak ofert pracy

Pokaż wszystkie oferty

Lead UX, niewątpliwie stanowi kluczową rolę w projekcie IT. Jego zadaniem jest przede wszystkim kierowanie zespołem UX, co obejmuje zarządzanie różnymi aspektami projektowania UX, takimi jak badanie, projektowanie, testowanie i dostarczanie interfejsów użytkownika. Nadzoruje on proces tworzenia i doskonalenia interakcji pomiędzy użytkownikami a systemem, dążąc do zapewnienia, że finalny produkt będzie nie tylko funkcjonalny, ale także intuicyjny i przyjemny dla użytkownika. Jego decyzje i strategie mają bezpośredni wpływ na ostateczną jakość produktu, a co za tym idzie, na satysfakcję klienta.

 

Różnice między Lead UX a innymi rolami w zespole projektowym

Lead UX, to osoba, która na wielu płaszczyznach różni się od innych uczestników zespołu projektowego. Inspiruje, prowadzi i decyduje o strategiach związanych z doświadczeniem użytkowników, podczas gdy role takie jak programista, czy analityk biznesowy skupiają się bardziej na realizacji technicznej projektu oraz wyciąganiu wniosków z danych. Odpowiada także za budowanie mostów pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami, tłumacząc potrzeby użytkownika na język techniczny i biznesowy. Ta rola zdecydowanie ma również wyższe kompetencje w zakresie usuwania przeszkód z drogi projektu, zarówno pod kątem samego UX, jak i szeroko rozumianej komunikacji.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Kluczowe obowiązki Lead UX w trakcie realizacji projektu

jako kluczowy gracz w projekcie IT, ma szereg obowiązków, które zapewniają skuteczne przekazanie wizji użytkownika do zespołu projektowego. Jest odpowiedzialny za zrozumienie i zdefiniowanie potrzeb użytkowników poprzez przeprowadzanie badań, analiz i wywiadów. Kolejnym zadaniem Lead UX jest opracowanie wireframe'ów, prototypów i architektury informacji, które będą służyły jako drogowskaz dla zespołu deweloperskiego. Równie ważna jest kontrola jakości interfejsu użytkownika, tzw. UI Review, gwarantująca, że produkt końcowy spełnia oczekiwania od użyteczności po estetykę.

 Lead UX, spotkanie

Umiejętności i kompetencje wymagane od osoby na stanowisku Lead UX

Wysokiej klasy Lead UX musi posiadać zestaw konkretnych umiejętności i kompetencji. Przede wszystkim powinien cechować się wyjątkowo rozwiniętym zrozumieniem dla psychologii użytkownika - zrozumieć, jak dana grupa docelowa myśli i zachowuje się podczas korzystania z produktu. Niezmiernie kluczowe są tutaj silne zdolności komunikacyjne i interpersonalne, w tym umiejętność słuchania, przekazywania i przekonywania. Co więcej, od Lead UX oczekuje się umiejętności analitycznych, którymi będzie kierował podczas tworzenia i testowania prototypów UX. Ważne dla tego stanowiska są także umiejętności zarządzania zespołem i prowadzenia projektu; w tym obszarze przeważnie wymaga się doświadczenia w zarządzaniu zasobami, terminami i budżetem projektu.

 

Przykładowe ścieżki kariery i możliwości rozwoju dla Lead UX

Niewątpliwe, stanowisko Lead UX Designer to jedno z najważniejszych w dzisiejszej branży IT, ale również dostarcza szereg możliwości rozwoju zawodowego. Przykładowe ścieżki kariery dla Lead UX mogą obejmować awans na stanowisko Head of UX, gdzie odpowiedzialność za całościową strategiczność i wizję doświadczenia użytkownika dla całej organizacji leży w ich rękach. Alternatywnie, mogą skierować swoją karierę w stronę doradztwa lub freelancingu, specjalizując się w określonym aspekcie UX i doradzając firmom, jak optymalizować swoje strategie. Jednakże cenne jest podkreślenie, że ostateczna ścieżka kariery Lead UX będzie zależeć od osobistych zainteresowań, umiejętności i aspiracji każdego projektanta.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #HR