Dynamicznie zmieniający się rynek IT nieustannie potrzebuje nowego podejścia i metod pomocnych w projektowaniu i realizacji innowacyjnych produktów. W tym procesie niezwykle istotny jest wybór odpowiednich narzędzi oraz możliwość wdrożenia konkretnych rozwiązań zgodnie z założeniami projektu. W takich wypadach z pomocą przychodzi Proof of Concept, dzięki któremu każdy pomysł w krótkim czasie może zostać przetestowany i zweryfikowany, co jest niezwykle ważne zwłaszcza przy bardzo rozbudowanych projektach, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze.

 

Proof of Concept, czyli dowód koncepcji

Nowatorskie projekty związane z nowymi technologiami, w tym ze sztuczną inteligencją i robotyką, zawsze wiążą się z dużymi nakładami finansowymi i wielkimi oczekiwaniami firm, dla których są realizowane. Z tym wiąże się duża chęć sprawdzenia, czy rozwiązania i narzędzia wykorzystane w projekcie przyniosą zamierzone efekty, i czy uda się je wdrożyć zgodnie z założeniami. Dlatego też Proof of Concept staje się bardzo pożądanym działaniem, który często określa się jako kluczowy czynnik efektywności. Jest on swoistym dowodem na słuszność koncepcji projektu i ma udowodnić, że jest ona najlepszym rozwiązaniem biznesowym do zastosowania w konkretnej firmie. 

PoC to testowanie konkretnego pomysłu i wykazanie, że jest on nie tylko możliwy do wdrożenia, ale i przyniesie oczekiwane efekty biznesowe. Skupia się na wyzwaniach projektu, ich szczegółowej analizie i obejmuje wszystkie procesy służące do ich realizacji. Proof of Concept stanowi najczęściej mniejszą realizację określonego obszaru projektu, jego pilotażową wersję, która ma pokazać możliwości wdrożenia i efekt, który odpowie na wszystkie potrzeby i oczekiwania klienta. Jego ogromną zaletą jest krótki czas realizacji w stosunku do całego projektu oraz stosunkowo niski koszt. W ostateczności PoC pozwala firmie czy instytucji zdecydować się na wykonanie lub porzucenie całego projektu.

Proof of Concept (PoC)

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Jak wygada Proof of Concept w branży IT?

Proof of Concept to nie tylko konkretny pomysł do wdrożenia — często stanowi także rozwiązanie problemów klienta. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na dowód koncepcji, jeśli chodzi o projekty związane z automatyzacją, robotyką i sztuczną inteligencją, w tym technologii głosowej tzw. voicebotów, które — według rokowań — w najbliższej przyszłości mają odmienić oblicze wszelkich procesów biznesowych. 

Jeśli chodzi o przygotowanie planu Proof of Concept to nie ma jednoznacznych metod jego pisania i nie są one tak rygorystyczne, jak w przypadku dokumentacji całego produktu IT. Niemniej jednak powinien on poruszać następujące kwestie:

 

Udowodnienie potrzeby

Zanim firma IT zacznie budować, czyli programować, cały produkt, musi dowiedzieć się, czy ma to w ogóle sens. Powiedzmy, że pracuje ona nad aplikacją, która ma zwiększyć efektywność pracy wszystkich pracowników firmy klienta. W ramach PoC musi przeprowadzić analizę na reprezentatywnej grupie docelowej odbiorców tej aplikacji, ale także dowiedzieć się, jakie problemy firma zlecająca aplikację chce rozwiązać i jakie są jej oczekiwania wobec finalnego produktu. Dzięki temu pod koniec tego etapu firma IT pracująca nad aplikacją będzie miała obraz konkretnych potrzeb jej użytkowników i celów zleceniodawcy.

 

Wybór konkretnych rozwiązań

Ten etap Proof of Concept dotyczy wszelkich dostępnych rozwiązań i metod możliwych do zastosowania w danym projekcie. Istotna jest tu burza mózgów zespołu, który wybierze najlepsze rozwiązania w odniesieniu do kosztów inwestycji, konkurencji, harmonogramu prac czy wyzwań technologicznych.

 

Budowa minimalnego produktu

PoC zakłada stworzenie wersji pilotażowej całego projektu, czyli pierwszej działającej wersji wyposażonej w minimalną liczbę funkcjonalności, które pozwolą zaspokoić potrzeby użytkowników oprogramowania i klienta. Zaletą tego kroku jest minimalny wysiłek i koszt włożone w budowę prototypu.

 

Testowanie

Niezbędnym i niezwykle istotnym działaniem w obrębie Proof of Concept jest testowanie prototypu aplikacji, które służy dalszemu gromadzeniu danych na podstawie analizy opinii zebranych od grupy docelowej produktu i jego właściciela. Na tym etapie można wprowadzać zmiany w architekturze projektu, rozwiązywać napotkane problemy techniczne lub wykorzystywać inne rozwiązania technologiczne, aby udoskonalać finalny produkt.

 

Finalny plan działania

Końcowy etap PoC pozwala zweryfikować, czy zastosowane do prototypu metody działania i technologie są adekwatne do całości projektu i czy są zgodne z założeniami i celami klienta. Stanowi swego rodzaju mapę służącą do budowy końcowego produktu i eliminuje ryzyko straty czasu i pieniędzy, tak jak miałoby to miejsce w przypadku realizacji, której nie poprzedził proces Proof of Concept. 

 

Jakie korzyści przynosi Proof of Concept (PoC) dla firm IT i ich klientów?

Dla firm IT, przeprowadzenie PoC pozwala na weryfikację funkcjonalności i wydajności nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko wprowadzenia produktu, który nie spełni oczekiwań klientów. Pozwala na dokładne sprawdzenie, czy projekt działa zgodnie z założeniami, a także umożliwia dokładne oszacowanie kosztów i czasu potrzebnego do jego wdrożenia.

Dla klientów, korzyści związane z PoC wynikają z możliwości przetestowania nowych rozwiązań przed ich zakupem lub wdrożeniem. Pozwala na dokładne zapoznanie się z funkcjonalnościami produktu, a także umożliwia ocenę jego zgodności z wymaganiami klienta. Dzięki temu klient ma pewność, że zakupione rozwiązanie będzie działało zgodnie z oczekiwaniami.

PoC przynosi także korzyści dla relacji między firmą IT a klientem. Dzięki dokładnemu przetestowaniu produktu przed wdrożeniem, klient zyskuje zaufanie do firmy IT, co zwiększa szansę na dalszą współpracę. Z kolei dla firmy IT, pozytywne opinie klientów o przetestowanych w PoC produktach, mogą przynieść korzyści w postaci zwiększonej sprzedaży i pozytywnego wizerunku na rynku.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #business analysis