Mikroserwisy to stosunkowo nowe podejście do struktury aplikacji, które opiera się na podziale systemu na mniejsze, niezależne części zwane mikroserwisami. Każdy z nich pełni specyficzne zadanie i komunikuje się z innymi poprzez zdefiniowane interfejsy, najczęściej za pomocą API REST lub gRPC. W architekturze mikroserwisowej, poszczególne mikroserwisy mogą być rozwijane, testowane i wdrażane niezależnie, dając znacznie większą elastyczność i skalowalność w porównaniu do monolitycznych architektur. Mogą pracować na różnych platformach i być napisane w różnych językach programowania, co umożliwia zastosowanie najodpowiedniejszych technologii do każdego problemu. Wadą jest jednak zwiększone skomplikowanie zarządzania tak rozbudowanym systemem.

 

Monolit - podstawowe cechy i zastosowanie

Monolit to architektura oprogramowania, w której wykonuje się wszystkie operacje w jednym, niepodzielonym systemie. W jednej centralnej bazie danych gromadzone są wszystkie dane. Wydajność takiej aplikacji jest dedykowana jednej maszynie, co ma swoje zalety, takie jak łatwość zarządzania i monitorowania. Wszystkie części składowe aplikacji są ściśle połączone, co oznacza, że lokalny błąd może wpłynąć na cały system. Te cechy powodują, że architektura monolityczna jest często wybierana do tworzenia mniejszych aplikacji lub systemów, gdzie integracja i współdziałanie komponentów jest kluczowe, a skomplikowane operacje można zrealizować w pojedynczym środowisku.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Kluczowe różnice między mikroserwisami a monolitem

Jedną z najważniejszych różnic między mikroserwisami a monolitem jest modularność. Mikroserwisy dzielą aplikację na mniejsze, niezależne części, co pozwala rozwijać i aktualizować poszczególne elementy systemu bez konieczności przekształcania całej aplikacji. Monolity natomiast opierają się na jednym, często skomplikowanym kodzie źródłowym, który łączy wszystkie funkcjonalności. Inną istotną różnicą jest skalowalność. Mikroserwisy, dzięki swojej rozproszonej strukturze, oferują większą elastyczność w tym obszarze, pozwalając skalować tylko te komponenty, które tego potrzebują. W monolitach skalowanie zazwyczaj oznacza powielanie całego systemu. Ostatnim kluczowym elementem jest praca zespołowa - dzięki podziałowi na mniejsze, niezależne serwisy, programiści mogą pracować nad różnymi częściami systemu równolegle, co może znacznie przyspieszyć prace nad projektem.

osoba używająca komputera, Mikroserwisy vs Monolit

Praktyczne porównanie: kiedy wybrać mikroserwisy, a kiedy monolit?

Kiedy dokonujemy wyboru między mikroserwisami a monolitem, kluczowe jest zrozumienie, w jakim kontekście planujemy stosować te technologie. Monolityczna architektura jest najczęściej wybierana na wczesnych etapach projektu, gdy zespoły są niewielkie, a produkt nie jest jeszcze dobrze określony. Wybierając monolit, deweloperzy mogą skupić się na dostarczeniu działającego produktu, zamiast rozwiązywać problemy związane z fragmentacją mikroserwisów. W przypadku większych, bardziej skomplikowanych systemów, mikroserwisy są bardziej preferowane. Nadają się do pracy w większych teamach, gdzie każdy zespół może być odpowiedzialny za osobny serwis. Dzięki temu można z łatwością skalować i rozwijać system, zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i wydajności. Powyższe rozważania pokazują, że zarówno monolit, jak i mikroserwisy mają swoje miejsce - klucz do sukcesu tkwi w zrozumieniu specyfiki projektu i zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania na konkretnym etapie jego rozwoju.

 

Przyszłość architektury oprogramowania: Mikroserwisy czy monolit?

Choć technologia rozwija się niemalże w nieskończoność, trudno jednoznacznie określić, czy mikroserwisy, czy monolit będzie przodować w przyszłości architektury oprogramowania. Wszystko zależy od konkretnych potrzeb i możliwości, jakie niesie ze sobą dany projekt. Monolit, ze swoją prostotą implementacji i doskonałym narzędziem do projektów o mniejszej skali, z pewnością pozostanie istotnym elementem krajobrazu IT. Z drugiej strony, mikroserwisy zdobywają coraz większą popularność, przede wszystkim ze względu na swoją skalowalność i elastyczność, co jest nieocenione w szybko zmieniającym się świecie technologii. W obliczu tych argumentów można przypuszczać, że obie architektury będą nadal ewoluować i znajdą zastosowanie tam, gdzie będą najbardziej odpowiednie.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Support