Shadow DOM, jest to jedno z ciekawych rozwiązań związanych z web components, które stanowią klucz do tworzenia czystego, niezależnego kodu. Stanowi ono integralną część standardów webowych i jest mocno związane z natywnymi elementami HTML. Umożliwia tworzenie i stylowanie lokalnego drzewa DOM niewidocznego dla zewnętrznego kodu JavaScript i CSS, co zapewnia izolację stylów i kodu, towarzyszącego skryptów i zasobów. Jest niezależnym fragmentem kodu, wpływającym jedynie na przestrzeń, w której jest zagnieżdżony, pozostawiając resztę globalnego DOM bez zmian. W praktyce oznacza to, że możemy tworzyć komponenty, w których style i skrypty nie wpłyną na główny kod strony, co pozwala na ich większą modularność.

 

Natura i unikalne cechy Shadow DOM

Shadow DOM, to potężne narzędzie przy tworzeniu czystego i modułowego kodu. Pozwala ono na izolację fragmentów kodu, które przypomina ukryte drzewo DOM. Jego unikalna cecha polega na tym, że ukrywa swoje elementy przed resztą drzewa, zapewniając w ten sposób kapsułkowanie stylów i skryptów, co przekłada się na zdecydowane ułatwienie pracy programistom. Dzięki temu, skomplikowane komponenty webowe nie wpływają na inne elementy strony, a to znacznie redukuje ryzyko konfliktu styli i skryptów. Operacje na Shadow DOM są ograniczone do obszaru, na którym pracujemy, co przyczynia się do jednej z podstawowych zasad programowania - tworzenia czystego i zrozumiałego kodu.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Krok po kroku: Tworzenie Shadow DOM

Tworzenie Shadow DOM to proces, który stanowi kolejny krok w utrzymaniu porządku i czystości twojego kodu. Zacznij od utworzenia nowego elementu DOM za pomocą metody 'createElement'. Następnie, zainicjowujemy Shadow Root, czyli izolowane drzewo DOM, za pomocą metody 'attachShadow', która zwraca ten nowo utworzony Shadow Root. Ewentualnie, możemy określić tryb jaki ma mieć nasz Shadow DOM - 'open' lub 'closed'. W trybie 'open' możemy dostać się do Shadow Root z zewnątrz, w 'closed' - nie mamy do tego możliwości. Po utworzeniu i konfiguracji Shadow Root, wszystko co dodasz do tego drzewa DOM, będzie 'schowane' i nie będzie wpływało na główne drzewo. To daje nam duże możliwości w kontekście utrzymania czystości i porządku kodu.

osoba używająca komputera, Shadow DOM

Przykładowe zastosowania Shadow DOM w praktyce

Shadow DOM to technologia umożliwiająca tworzenie enkapsulacji kodu po stronie klienta, co przekłada się na lepszą organizację, czytelność i bezpieczeństwo kodu. W praktyce, często spotkamy się z nim np. przy tworzeniu skomplikowanych komponentów interfejsu użytkownika. Dzięki tej technologii możliwe jest separowanie stylów i tagów HTML komponentu od reszty strony, co zapewnia jego niezależność oraz zwiększa szanse na jego ponowne użycie. Jest również istotny w kontekście technologii komponentowych, jak Web Components, gdzie pełni kluczową rolę w izolacji kodu komponentów. Co więcej, jest szeroko wykorzystywany w dużych projektach, takich jak YouTube czy Google Docs, gdzie zapewnia efektywne zarządzanie dużą ilością dynamicznie generowanego kodu oraz unika konfliktów zewnętrznych stylów czy skryptów.

 

Shadow DOM a czystość kodu - dlaczego jest to takie ważne?

Czystość kodu jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wydajność, skalowalność i łatwość zarządzania projektami programistycznymi. Shadow DOM, jako jedno z nieodłącznych narzędzi Web Components, umożliwia tworzenie lokalnej struktury w dokumentach HTML, co przekłada się na większą modularność i izolację ze skutkiem lepszego utrzymania porządku w kodzie. Dzięki jego stosowaniu, zasoby stylów i skryptów są zasłonięte od głównego DOM-u. To sprawia, że poprawia się czytelność kodu, łatwiejsze jest jego debugowanie oraz unikanie konfliktów, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności. Ta technologia ułatwia zarówno tworzenie, jak i późniejsze utrzymanie kodu aplikacji, co jest niezwykle istotne w skomplikowanych projektach IT.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end