Business Intelligence, czyli analityka biznesowa, to pojęcie, które obejmuje szerokie spektrum specjalistycznych narzędzi, oprogramowania i wiedzy eksperckiej, która w znacznym stopniu może zwiększyć konkurencyjność na rynku firmy z każdej branży. Polega na głębokiej analizie przeróżnych danych, wynajdowaniu zależności pomiędzy nimi i konkretnymi zjawiskami z życia codziennego, dzięki czemu można zwiększyć zyski firmy i rozwijać ją.

 

Do czego służy Business Intelligence?

Gromadzenie ogromnej ilości danych, ich analiza i porządkowanie przez analityków danych za pomocą specjalistycznych narzędzi, aż po wizualizacje tych danych w postaci czytelnych raportów to wszystko to, czym zajmuje się Business Intelligence. To właśnie na podstawie tych raportów powinny być podejmowane wszystkie najważniejsze decyzje w każdej firmie, dzięki czemu będzie ona mogła zwiększyć zyski i rozwijać się, a także ograniczać ryzyko nieopłacalnych inwestycji i przedsięwzięć.

 

Współczesny BI powstał z potrzeby uporządkowania i wykorzystania ogromnej ilości danych pochodzących z różnych źródeł, które co minutę napływają do baz danych. Niejednokrotnie są one dostarczane przez niezależne narzędzia, dlatego też trudno jest dostrzec pomiędzy nimi zależności. Business Intelligence korzysta z nowoczesnych narzędzi, które automatyzują zbieranie danych, ich porządkowanie oraz wyszukują zależności między nimi, których nie widać na pierwszy rzut oka, a także separują ważne zależności od tych nieistotnych. Dzięki czemu firma pozyskuje wiele informacji z wielu obszarów swojego działania, a na podstawie raportów może wyciągać wnioski istotne dla jej funkcjonowania. BI znajduje zastosowanie np. w określaniu grupy potencjalnych klientów poprzez analizę ich wieku, płci, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia oraz w trakcie tworzenia raportów dotyczących decyzji zakupowych przez nich podejmowanych. Business Intelligence służy także ogólnej analizie finansowej danej firmy, poszukuje możliwych oszczędności, wykorzystywany jest do zmaksymalizowania procesów produkcyjnych czy tworzenia scenariuszów „what if?” („co by było gdyby?” i przewidywaniu ich rezultatów, które mogą przynieść zarówno zyski, jak i stary.

Business Intelligence narzędzia
Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

3 najlepsze narzędzia dla Business Intelligence

Jak widać BI to niezwykle ważny system, które umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych, zwiększanie zysków, minimalizację strat i zwiększanie konkurencyjności firmy na rynku. Pomaga także sprawdzić popyt na dany produkt oraz określić możliwości dotarcia do klientów, którzy dokonają jego zakupu, a także przeprowadzić analizę problemów, które na tej drodze mogą się pojawiać. Nic też dziwnego, że powstało wiele specjalistycznych narzędzi, które ułatwiają i automatyzują pracę analityków biznesowych. Oto trzy najbardziej popularne narzędzia do Business Intelligence dostępne na rynku:

 

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI to rozbudowany zestaw specjalistycznych i intuicyjnych narzędzi do analizy i wizualizacji danych. Edycja danych odbywa się w czasie rzeczywistym na dowalonym urządzeniu (komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie), a także danych przechowywanych w chmurze i pozwala łączyć dane z wielu różnych plików, baz danych i aplikacji webowych. Korzysta w sposób bezpieczny z najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego, jakim jest MS Excel oraz jest zintegrowany z wieloma aplikacjami m.in.: pakietami Office, Azure, Github, Google Analytics czy bazami danych Oracle, MySQL oraz PostgreSQL.

 

QlikSense

Qlik Sense to inteligentne narzędzie Business Intelligence typu self- service , co oznacza, że może być obsługiwane bez zespołu IT. Umożliwia szczegółową analizę i eksplorację danych w czasie rzeczywistym oraz bezpieczne dzielenie się raportami także w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach elektronicznych. Posiada wbudowane funkcje drag&drop do wprowadzania danych, gwarantuje niezwykłą szybkość generowania raportów i reakcję na zastosowane filtry, a także umożliwia tworzenie rozbudowanych i responsywnych kokpitów managerskich.

 

Tableau

Tableau to kolejne narzędzie Business Intelligence typu self-service, które nie wymaga szkoleń i wdrożeń, a jego intuicyjność i prosta obsługi sprawia, że może być wykorzystywane przez każdego członka firmy spoza branży IT. Dzięki metodzie drag&drop umożliwia błyskawicznie tworzenie analiz, raportów i prognoz oraz wizualizacje danych pozyskanych nawet ze stu różnych źródeł. Jest w pełni zintegrowany z najważniejszymi aplikacjami służącymi do eksploracji danych, takich jak: MS Excel, MS SQL Server, Google Analytics, MySQL, Oracle, DB2, Hadoop czy SAP HANA.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #business intelligence