Na czym polega backlog produktu?

Mówiąc w skrócie, jest to “lista rzeczy do zrobienia” uporządkowana przez Product Ownera według priorytetu, od najistotniejszych do najmniej ważnych.  

Backlog produktu zawiera zgromadzone w jednym miejscu wymagania dotyczące produktu, a także jego zmian, usprawnień, możliwych zagrożeń, oczekiwań klienta i zadań do realizacji. 

Wyszczególnione w backlogu funkcje produktu powinny być przygotowane w formie user-stories, czyli historii sformułowanych z punktu widzenia użytkownika. 

Backlog produktu nie jest zamkniętą i statyczną listą wykonywaną na początku procesu i pozostawioną bez zmian przez cały okres jego trwania. Wręcz przeciwnie, dobry product backlog, musi być na bieżąco aktualizowany (backlog refinement) przez cały cykl życia produktu, podczas jego rozwoju i wprowadzania kolejnych udoskonaleń.  

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Jakie informacje powinny znaleźć się w backlogu produktu?

Przede wszystkim w backlogu produktu powinny znaleźć się wszystkie wymagania dotyczące funkcjonalności, jakie będą potrzebne do stworzenia danego produktu. Powinny one być szczegółowo opisane i przedstawione w taki sposób, aby były jasne i zrozumiałe dla całego zespołu. Warto też uwzględnić w nim wszelkie możliwe przypadki użycia produktu oraz potencjalne problemy, jakie użytkownicy mogą napotkać.

Kolejnym ważnym elementem backlogu produktu są zadania, jakie muszą zostać wykonane w ramach projektu. Powinny one być przypisane do określonych funkcjonalności i mieć określone terminy realizacji. W ten sposób każdy członek zespołu będzie miał jasno określone zadania do wykonania i będzie mógł pracować nad nimi w sposób efektywny.

Oprócz wymagań i zadań, powinien zawierać również informacje o priorytetach i terminach realizacji poszczególnych funkcjonalności oraz zadania. Pozwoli to na lepsze zarządzanie projektem i zapewnienie, że wszystkie elementy zostaną wykonane w odpowiednim czasie.

Warto również uwzględnić w nim wszelkie uwagi i sugestie, jakie pojawiły się podczas spotkań z klientami lub użytkownikami. Mogą one okazać się bardzo cenne dla dalszej pracy nad produktem i przyczynić się do jego lepszego dopasowania do potrzeb użytkowników.

 

Jakie korzyści niesie wykonywanie backlogu produktu?

1. Usprawniona komunikacja 

Wszystkie informacje o produkcie są przechowywane w jednym miejscu i każdy członek zespołu ma do nich dostęp. Pozwala to wyeliminować niedomówienia i wyrównać poziom wiedzy u wszystkich uczestników projektu. 

 

2. Większa kontrola i ułatwienie podejmowania decyzji 

Na bieżąco aktualizowany backlog produktu daje jasny ogląd na stan projektu i ułatwia uniknięcie opóźnień. 

 

3. Zwiększona wydajność 

Backlog produktu pozwala klarownie przedstawić i nadać priorytet wszystkim zadaniom do wykonania w projekcie. 

backlog

Kiedy najlepiej wykonać backlog produktu?

Backlog produktu, jako rozszerzona i bardziej zaawansowana “lista rzeczy do zrobienia” nie ma początku ani końca. Scrum jako metodyka zwinna uznaje za niemożliwe stworzenie raz a dobrze kompletnego backlogu produktu. Będzie on udoskonalany i zmieniany tak długo jak istnieje produkt. Pielęgnacja backlogu produktu, czyli backlog refinement (wcześniej nazywany backlog grooming), nie powinna być zaniedbana na żadnym etapie Scrumowego procesu.  

Kiedy jednak wykonać pierwszy backlog? To zadanie Product Ownera do wykonania na samym początku procesu. Product Owner jako osoba posiadająca wizję oraz wiedzę o celach i wymaganiach produktu tworzy pierwszy backlog produktu i konsultuje go z zespołem. Zespół deweloperski ma możliwość dodania do backlogu produktu kolejnych punktów, ale to do Product Ownera zależy ich priorytetyzacja.  

 

Backlog produktu vs. roadmap - różnice i zastosowanie

Backlog produktu i roadmap są dwoma kluczowymi narzędziami w zarządzaniu projektami, zwłaszcza w kontekście metodyk Agile. Chociaż oba odgrywają istotną rolę w planowaniu i realizacji projektów, mają różne cele i zakresy działania.

Backlog produktu to lista zadań, wymagań i funkcjonalności, które powinny zostać wykonane w projekcie. Jest to dynamiczna lista, która ciągle ewoluuje wraz z postępem projektu. jest szczególnie istotny w metodykach Agile, takich jak Scrum, gdzie jest podstawą planowania sprintów. Zadania w backlogu są ustawiane w kolejności priorytetowej, a zespół projektowy podejmuje się ich realizacji w kolejnych iteracjach, zwanych sprintami.

Roadmap to strategiczny plan projektu, który określa cele i wizję produktu na dłuższy okres czasu. skupia się na wyznaczaniu kierunku i celów projektu oraz określeniu, jakie funkcjonalności i ulepszenia zostaną wprowadzone w przyszłości. W odróżnieniu od backlogu, jest bardziej statycznym dokumentem i obejmuje długofalowe cele, a także planowane daty wydania kolejnych wersji produktu.

Różnice między backlogiem produktu a roadmap wynikają z ich różnych zakresów działania. Backlog produktu skupia się na krótkoterminowym planowaniu i realizacji zadań w bieżących sprintach, podczas gdy roadmap jest bardziej skoncentrowany na długofalowej wizji produktu i określeniu kierunku rozwoju na przestrzeni czasu. Oba narzędzia są ważne w procesie zarządzania projektem i współpracują ze sobą, zapewniając sukcesywny i harmonijny rozwój produktu.

 

Co dalej z product backlogiem?

Dopiero po opracowaniu backlogu produktu możliwe jest przejście do kolejnych punktów procesu, czyli stworzenia pierwszego backlogu sprintu. 

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Product management