kontakt
Software house
>
Blog
>
Czym jest backlog produktu i kiedy najlepiej go wykonać? 

Czym jest backlog produktu i kiedy najlepiej go wykonać? 

Data wpisu
Tomasz Kozon
Autor
Tomasz Kozon
Backlog

Na czym polega backlog produktu? 

Mówiąc w skrócie, jest to “lista rzeczy do zrobienia” uporządkowana przez Product Ownera według priorytetu, od najistotniejszych do najmniej ważnych.  

Backlog produktu zawiera zgromadzone w jednym miejscu wymagania dotyczące produktu, a także jego zmian, usprawnień, możliwych zagrożeń, oczekiwań klienta i zadań do realizacji. 

Wyszczególnione w backlogu funkcje produktu powinny być przygotowane w formie user-stories, czyli historii sformułowanych z punktu widzenia użytkownika. 

Backlog produktu nie jest zamkniętą i statyczną listą wykonywaną na początku procesu i pozostawioną bez zmian przez cały okres jego trwania. Wręcz przeciwnie, dobry product backlog, musi być na bieżąco aktualizowany (backlog refinement) przez cały cykl życia produktu, podczas jego rozwoju i wprowadzania kolejnych udoskonaleń.  

 

Jakie korzyści niesie wykonywanie backlogu produktu? 

1. Usprawniona komunikacja 

Wszystkie informacje o produkcie są przechowywane w jednym miejscu i każdy członek zespołu ma do nich dostęp. Pozwala to wyeliminować niedomówienia i wyrównać poziom wiedzy u wszystkich uczestników projektu. 

2. Większa kontrola i ułatwienie podejmowania decyzji 

Na bieżąco aktualizowany backlog produktu daje jasny ogląd na stan projektu i ułatwia uniknięcie opóźnień. 

3. Zwiększona wydajność 

Backlog produktu pozwala klarownie przedstawić i nadać priorytet wszystkim zadaniom do wykonania w projekcie. 

 

Backlog

Kiedy najlepiej wykonać backlog produktu? 

Backlog produktu, jako rozszerzona i bardziej zaawansowana “lista rzeczy do zrobienia” nie ma początku ani końca. Scrum jako metodyka zwinna uznaje za niemożliwe stworzenie raz a dobrze kompletnego backlogu produktu. Będzie on udoskonalany i zmieniany tak długo jak istnieje produkt. Pielęgnacja backlogu produktu, czyli backlog refinement (wcześniej nazywany backlog grooming), nie powinna być zaniedbana na żadnym etapie Scrumowego procesu.  

Kiedy jednak wykonać pierwszy backlog? To zadanie Product Ownera do wykonania na samym początku procesu. Product Owner jako osoba posiadająca wizję oraz wiedzę o celach i wymaganiach produktu tworzy pierwszy backlog produktu i konsultuje go z zespołem. Zespół deweloperski ma możliwość dodania do backlogu produktu kolejnych punktów, ale to do Product Ownera zależy ich priorytetyzacja.  

 

Co dalej z product backlogiem? 

Dopiero po opracowaniu backlogu produktu możliwe jest przejście do kolejnych punktów procesu, czyli stworzenia pierwszego backlogu sprintu. 

Ostatnie Wpisy