Wzorzec Mediator należy do kategorii wzorców behawioralnych i pełni rolę centralnej jednostki komunikacyjnej między obiektami w systemie. Działa na zasadzie pośrednictwa, dzięki czemu obiekty nie muszą odwoływać się bezpośrednio do siebie, a ich komunikacja przebiega za pośrednictwem Mediatora. Takie rozwiązanie skutkuje obniżeniem poziomu sprzężenia między obiektami, co zwiększa elastyczność i podatność na modyfikacje w systemie. W praktyce, mediator może zarządzać np. interakcjami między różnymi komponentami GUI, zdarzeniami i ich obsługą lub koordynować pracę między żądaniami a odpowiedziami w systemie komunikacyjnym.

 

Przykład użycia wzorca Mediator w praktyce

W realnym świecie, wzorzec Mediator może znaleźć zastosowanie przy tworzeniu skomplikowanego systemu komunikacji pomiędzy różnymi komponentami w aplikacji webowej. Przykładem może być rozbudowany system czatu, w którym używamy Mediatora, aby izolować liczne interakcje i wymianę informacji pomiędzy różnymi użytkownikami od siebie. Mediator w tym wypadku odgrywa rolę centralnego punktu zarządzającego komunikacją - użytkownicy 'rozmawiają' nie bezpośrednio ze sobą, ale przekazują swoje wiadomości do Mediatora, ten natomiast zajmuje się odpowiednią dystrybucją wiadomości między uczestnikami. W ten sposób obiekty nie muszą wiedzieć o istnieniu innych obiektów, a same komunikaty są zarządzane i przechowywane w centralnym miejscu. Dzięki temu, złożoność komunikacji jest znacznie redukowana, a system staje się łatwiejszy w utrzymaniu i rozwoju.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Zalety i wady zastosowania wzorca Mediator

Zaletą wzorca Mediator jest z pewnością ograniczenie liczby bezpośrednich powiązań między obiektami, co prowadzi do uproszczenia zarządzania komunikacją. Z uwagi na fakt, że mediatorem jest obiekt, który zna i koordynuje interakcje innych obiektów, zyskujemy centralizację i uporządkowanie. To podejście ułatwia utrzymanie i rozszerzenie kodu, a także oddziela logikę i daje większą możliwość kontroli nad przepływem informacji. Jednakże, jak każde rozwiązanie, posiada też swoje wady. Niewłaściwe lub nadmierne zastosowanie wzorca Mediator może prowadzić do tworzenia zbyt skomplikowanych struktur, gdzie mediator staje się nadmiernie złożony. Dodatkowo, koncentracja odpowiedzialności w jednym obiekcie może skutkować problemami z wydajnością, stąd kluczowe jest roztropne decyzje dotyczące jego zastosowania.

Wzorzec Mediator

Porównanie wzorca Mediator do innych wzorców projektowych

Znacząco różni się od innych wzorców projektowych, głównie za sprawą sposobu, w którym porządkuje komunikację między obiektami. W przeciwieństwie np. do wzorca Obserwator, Mediator aktywnie zarządza interakcjami między komponentami, zamiast pozwalać im na bezpośrednią, niekontrolowaną wymianę informacji. Można go porównać do wzorca Fasada, który również centralizuje komunikację, jednak Mediator skupia się na współpracy pomiędzy szeregiem różnorodnych obiektów, natomiast Fasada umożliwia uproszczony interfejs do pojedynczego złożonego systemu. Odpowiednie zastosowanie wzorca Mediatora ułatwia zarządzanie złożonością oraz poprawia modułowość i przejrzystość kodu.

 

Przypadki użycia wzorca Mediator w rzeczywistych projektach

Wzorzec Mediator jest często używany w rzeczywistych projektach programistycznych, zarówno małych jak i dużych skalach. Jego użycie jest widoczne przede wszystkim w skomplikowanych systemach, w których komunikacja pomiędzy wieloma obiektami powinna być uporządkowana i zdecydowana. Przykładem mogą być różne aplikacje desktopowe, jak edytory tekstu czy programy graficzne, gdzie wiele elementów interfejsu musi ze sobą współpracować. Mediator ułatwia zarządzanie tymi komponentami, eliminując bezpośrednie zależności między nimi i promując luźne powiązania. Inny typowy przypadek to wielowątkowe aplikacje serwerowe, gdzie mediator pomaga rozwiązywać problemy związane z chorobą tzw. 'spaghetti code'. Dzięki wzorcowi mediator, kod jest łatwiejszy do zrozumienia, testowania i rozbudowy.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Back-end