Zrozumienie podstaw bezpieczeństwa aplikacji to pierwszy krok ku tworzeniu bezpiecznego oprogramowania. Istotą jest tutaj zapewnienie, że nasza aplikacja jest odporna na różnego rodzaju ataki, takie jak wstrzykiwanie SQL, cross-site scripting (XSS) czy ataki typu CSRF. W tym celu warto skorzystać ze Static Application Security Testing (SAST). SAST to technika polegająca na przeprowadzaniu analizy kodu źródłowego aplikacji pod kątem luk bezpieczeństwa. Narzędzia SAST automatycznie skanują kod źródłowy, identyfikując potencjalne słabe punkty i podatności. Właściwie wykorzystane, mogą znacznie przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa aplikacji, umożliwiając wczesne wykrycie i naprawę ewentualnych błędów dotyczących bezpieczeństwa.

 

Co to jest Static Application Security Testing (SAST)?

Static Application Security Testing to technika zabezpieczania oprogramowania wykorzystująca statyczne analizy kodu źródłowego. SAST jest procesem, który pozwala na identyfikację luk bezpieczeństwa na bardzo wczesnym etapie procesu programistycznego, nawet zanim kod zostanie skompilowany. Poprzez skanowanie i analizowanie kodu źródłowego w poszukiwaniu podatności, umożliwia naprawę potencjalnych problemów bezpieczeństwa na etapie rozwoju, zapewniając wyższą jakość i bezpieczeństwo końcowego produktu informatycznego.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Jak działa SAST? Rozumienie mechanizmów testowania statycznego

Static Application Security Testing to technika wykrywania podatności w oprogramowaniu, która analizuje kod źródłowy, bajtkod lub binarny, aby znaleźć błędy bezpieczeństwa przed uruchomieniem programu. SAST działa poprzez skanowanie kodu w poszukiwaniu wzorców odpowiadających znanym podatnościom, co pozwala na wychwycenie potencjalnych błędów, takich jak wstrzykiwanie SQL, przecieki pamięci, niebezpieczne użycie funkcji, niewłaściwe zarządzanie sesją i inne krytyczne luki bezpieczeństwa.

Proces rozpoczyna się od załadowania kodu do narzędzia SAST, które następnie kompiluje kod (jeśli jest to konieczne) w celu lepszego zrozumienia jego struktury i zależności. Analiza jest głęboka i obejmuje wszystkie aspekty aplikacji, w tym komponenty zewnętrzne i biblioteki. Narzędzia SAST analizują kod w kontekście jego przepływu (flow analysis), struktury danych i zastosowanych wzorców projektowych, aby precyzyjnie zlokalizować miejsca, które mogą być narażone na ataki.

Ważną zaletą SAST jest to, że można go wykonać we wczesnych fazach rozwoju oprogramowania, co pozwala programistom na szybką korektę błędów bez konieczności przeprowadzania kosztownych poprawek po wdrożeniu systemu. Ponadto, jest w pełni automatyczny, co zmniejsza ryzyko ludzkich błędów w procesie oceny bezpieczeństwa kodu.

 

Rola SAST w zabezpieczaniu aplikacji

Odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu aplikacji, służąc jako pierwsza linia obrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki niemu, programiści mogą zidentyfikować i naprawić luki bezpieczeństwa na bardzo wczesnym etapie rozwoju aplikacji, jeszcze przed jej uruchomieniem. SAST analizuje kod źródłowy aplikacji pod kątem znanych wzorców zagrożeń, co pozwala na wyeliminowanie ewentualnych słabości zanim aplikacja trafi w ręce użytkowników. W efekcie, może to znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz skutecznie ograniczyć potencjalne straty finansowe i reputacyjne.

Static Application Security Testing (SAST)

Proces wdrażania SAST w dostarczaniu bezpiecznej aplikacji

Proces wdrożenia Static Application Security Testing w dostarczaniu bezpiecznej aplikacji angażuje kilka kluczowych kroków. Na wstępnym etapie, zespół programistyczny decyduje, które narzędzie SAST dostosować do swojego środowiska programistycznego. Kolejny krok to konfiguracja wybranego narzędzia zgodnie z konkretnymi wymaganiami projektu. Następnie, jest uruchamiany, aby zeskanować kod źródłowy aplikacji pod kątem potencjalnych luk bezpieczeństwa. Wyniki tego skanowania są następnie analizowane i oceniane, pozwalając na identyfikację i naprawę wszelkich problemów. Finalnie, proces jest powtarzany w cyklu ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD), aby zapewnić, że aplikacja jest zawsze bezpieczna.

 

Przegląd narzędzi do statycznego testowania bezpieczeństwa aplikacji

Narzędzia do statycznego testowania bezpieczeństwa aplikacji, stanowią kluczowy element w cyklu rozwoju oprogramowania, poprawiając bezpieczeństwo aplikacji na wczesnym etapie tworzenia. Przykładami takich narzędzi są m.in. SonarQube, Veracode, Checkmarx czy Fortify. Każde z nich posiada swoją specyfikę, które są dostosowane do konkretnych wymagań i możliwości danego zespołu deweloperskiego. SAST ocenia kod na etapie pisania, identyfikując potencjalne słabe punkty i luki, co prowadzi do zauważalnej poprawy bezpieczeństwa ostatecznego produktu. Dzięki temu, możliwe jest eliminowanie błędów związanych z bezpieczeństwem już na etapie tworzenia kodu, a nie dopiero po jego wdrożeniu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Testing