Mikroserwisy to coraz popularniejszy sposób budowania dużych, rozbudowanych aplikacji internetowych. Polegają one na podzieleniu aplikacji na mniejsze, niezależne od siebie komponenty, które mogą być łatwo rozwijane, testowane i wdrażane osobno. NestJS to popularna biblioteka do tworzenia mikroserwisów na platformie Node.js. W dzisiejszym artykule omówimy, jak korzystać z NestJS do tworzenia mikroserwisów i jakie korzyści może to przynieść.

 

Czym są mikroserwisy?

Są to niezależne od siebie komponenty aplikacji, które realizują określone zadania i są odpowiedzialne za konkretne funkcjonalności. Każdy mikroserwis jest samodzielnym modułem, który może być rozwijany, testowany i wdrażany osobno, co pozwala na lepsze zarządzanie dużymi projektami i umożliwia szybsze wprowadzanie zmian.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Co to jest NestJS?

To biblioteka do tworzenia mikroserwisów na platformie Node.js, która umożliwia szybkie i łatwe ich tworzenie z wykorzystaniem architektury opartej na kontrolerach i serwisach. Jest oparty na popularnej bibliotece Express i wykorzystuje inne narzędzia, takie jak TypeScript czy GraphQL, co pozwala na szybkie i elastyczne tworzenie mikroserwisów. mikroserwisy w NestJS, komputer

Implementacja mikroserwisów w NestJS

Aby używać mikroserwisów w NestJS, należy najpierw zainstalować framework i utworzyć nową aplikację za pomocą narzędzia Nest CLI. Następnie należy utworzyć nowy moduł mikroserwisu, który będzie odpowiedzialny za realizację określonego zadania. Można to zrobić za pomocą polecenia nest generate module [nazwa-modulu].

Moduł mikroserwisu składa się z kontrolerów, które są odpowiedzialne za obsługę żądań HTTP oraz z usług, które są odpowiedzialne za wykonywanie logiki biznesowej. Kontrolery są tworzone za pomocą polecenia nest generate controller [nazwa-kontrolera], a usługi za pomocą polecenia nest generate service [nazwa-uslugi].

Po utworzeniu modułu mikroserwisu należy go zarejestrować w głównym module aplikacji za pomocą dekoratora @Module. Następnie można używać kontrolerów i usług modułu w innych modułach poprzez ich importowanie i dodanie do tablicy imports w dekoratorze @Module.

Aby umożliwić komunikację między mikroserwisami, NestJS udostępnia interfejsy sieciowe, takie jak HttpService do wysyłania żądań HTTP lub RabbitMQModule do komunikacji za pomocą protokołu RabbitMQ. Można je zaimportować i użyć w kontrolerach lub usługach modułu mikroserwisu, aby wysyłać lub odbierać dane od innych mikroserwisów.

Warto pamiętać, że mikroserwisy powinny być odizolowane od siebie i być niezależnymi jednostkami oprogramowania, co umożliwia łatwe skalowanie i wymianę poszczególnych modułów bez wpływu na resztę systemu. Dlatego ważne jest, aby unikać bezpośredniego dostępu do baz danych lub innych zasobów przez mikroserwisy i korzystać z usług sieciowych lub interfejsów API do ich wymiany danych.

 

 

Podsumowując, używanie mikroserwisów w NestJS pozwala na łatwe tworzenie i integrację modułów oprogramowania, które są odporne na awarie i łatwe do skalowania. Dzięki wsparciu dla różnych interfejsów sieciowych możliwe jest również łatwe tworzenie komunikacji między mikroserwisami.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Back-end