Co to jest metoda SMART?

Metoda SMART jest narzędziem, które pozwala nam na efektywne i skuteczne wyznaczanie oraz realizowanie celów. Jest to akronim od pięciu cech, jakie powinny spełniać cele: specific (konkretne), measurable (mierzalne), achievable (osiągalne), relevant (istotne) i time-bound (określone czasowo). Dzięki zastosowaniu tej metody możemy łatwiej i skuteczniej określić nasze cele oraz śledzić nasz postęp w ich realizacji.

 

S - konkretny cel

S w metodzie SMART oznacza konkretny cel. Ważne jest, aby cel był bardzo dokładnie określony, co ułatwi jego realizację. Nie powinien pozostawiać miejsca na niejasności i wątpliwości, a także powinien być realny do osiągnięcia. Często pomaga w tym określenie szczegółów, takich jak ile, kiedy, gdzie. Dzięki konkretności celu łatwiej jest skoncentrować się na zadaniu i planować działania potrzebne do jego realizacji.

BoringOwl_working_on_laptop_e8a60492-d6b0-4983-b8ea-8fab8b93ba11 (1) (1) (1).png

M - mierzalny cel

W ramach metody SMART, M odnosi się do mierzalnego celu. Oznacza to, że cel powinien być tak sformułowany, aby można było zmierzyć osiągnięcie jego realizacji. Na przykład, zamiast określić cel jako 'poprawienie umiejętności programowania', lepiej sformułować go jako 'nauczenie się języka Python na poziomie pozwalającym na samodzielne tworzenie prostych programów'. W ten sposób będzie łatwiej ocenić, czy cel został osiągnięty.

 

A - osiągalny cel

Ważne jest, aby postawić sobie cele, które są osiągalne. Cel powinien być realistyczny, możliwy do zrealizowania oraz dopasowany do naszych aktualnych umiejętności i warunków. Ustalenie celu, który jest niemożliwy do osiągnięcia tylko zniechęci nas do dalszych działań i wpłynie negatywnie na naszą motywację.

 

R - realistyczny cel

Realistyczny cel jest kluczowy dla skutecznego osiągnięcia zamierzonych rezultatów poprzez metodę SMART. Cel powinien być ambitny, ale jednocześnie osiągalny i realistyczny w kontekście dostępnych zasobów. Warto pamiętać, że niezrealizowanie celu może prowadzić do frustracji i poczucia porażki, co z kolei wpływa na dalszą motywację do działania.

 

T - terminowy cel

Ostatnią literą skrótu SMART jest T, oznaczająca terminowy cel. Ustalenie konkretnego terminu na wykonanie zadania pozwala na lepszą organizację pracy i uniknięcie niepotrzebnego odkładania zadań na później. Termin powinien być realistyczny i dostosowany do czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Dzięki temu unikniemy frustracji z nieosiągnięcia celu ze względu na niewystarczający czas.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły