kontakt
Software house
>
Blog
>
Wykorzystanie metody MoSCoW — wady i zalety tej techniki

Wykorzystanie metody MoSCoW — wady i zalety tej techniki

Data wpisu
Tomasz Kozon
Autor
Tomasz Kozon
Rozpracowywanie projektu na tablicy

Czym jest metoda MoSCoW?

Metoda MoSCoW jest techniką wykorzystywaną w zarządzaniu projektami, celem zwiększenia efektywności zespołu w zakresie wykonywanych produktów z uwzględnieniem potrzeb klientów. Tłumaczenie skrótu brzmi: 

  • M – musisz
  • S – powinieneś mieć
  • C – możesz mieć
  • W – nie będzie

W MoSCoW osoby odpowiedzialne za realizację danego projektu dokładnie wiedzą, od czego zacząć swoją pracę. Mają także wiedzę i plan działania, jak przy ograniczonym budżecie ją wykonywać ze skutkiem pozytywnym. Pozwala na poprawienie efektywności i dotrzymanie terminów przy jednoczesnym zadowoleniu klientów.

 

Kiedy wykorzystać metodę MoSCoW?

Metodę MoSCoW można wykorzystać zawsze. Zespół, który wykonuje wciąż te same zadania, traktuje je rutynowo. Z tego też powodu, nie zawsze wystarczająco się angażuje w to, co robi, ociąga i pracuje dość opieszale. Na końcu okazuje się, że brakuje czasu na wykonanie zadania. Innym razem, plan nakłada przeprowadzenie kilku projektów, co jest wręcz niemożliwe, by zdążyć wszystkie ukończyć w zakładanym terminie. 

Priorytetyzacja jest wręcz konieczna w każdym przypadku, niezależnie od rodzaju biznesu. Metoda MoSCoW jest chętnie stosowana, ponieważ zwiększa wydajność zespołu i redukuje koszty produkcji.

 

Jakie są zalety metody MoSCoW?

Metoda MoSCoW sprawdza się w osiąganiu celów biznesowych, ponieważ ma wiele zalet. Przede wszystkim angażuje cały zespół w wykonanie projektu. Wszyscy są potrzebni i wartościowi, bo mają do wykonania bardzo ważne zadanie. W ten sposób tworzy się team. 

Jeśli jest niewiele czasu na realizację zlecenia, każdy pracownik musi dać z siebie wszystko, co sprawia, że kadra ze sobą współpracuje. Ważna jest komunikacja, żeby stworzyć produkt satysfakcjonujący odbiorcę. W tej koncepcji nie ma sytuacji, że pracownicy przesyłają za pomocą poczty elektronicznej, informacje do poszczególnych działów. Wszystko jest omówione z menadżerem czy kierownikiem, więc nie ma żadnych zapytań czy niedomówień, co zdarza się w korporacjach. 

Lider ma możliwość dobrania odpowiedniego pod dany projekt zespołu. Zleca każdemu członkowi zadania na miarę jego możliwości i umiejętności, wykorzystując w ten sposób kompetencje poszczególnych osób. 

 

Praca zespołowa

Jakie są wady metody MoSCoW?

Metoda MoSCoW nie jest pozbawiona wad. Zespół musi sprostać wymaganiom, nawet jeśli są one zbyt wygórowane i nie przynoszą satysfakcji. W tej koncepcji nie ma miejsca nie tylko na planowanie, układanie zadań, ale też dla osób, które zdaniem koordynatora, nie mogą uczestniczyć w projekcie. Często w grupach rośnie niezadowolenie, z powodu narzucania planów, którym (z góry wiadomo) nikt nie jest w stanie sprostać. 

Analizę MoSCoW opracował Dai Clegg, dla grupy pracującej nad zadaniami, mającej niewiele czasu do ich realizacji. Czy w takim razie można ją stosować? Oczywiście, ale trzeba wziąć pod uwagę zadanie każdego członka zespołu, przed podjęciem ostatecznej decyzji kluczowej dla danego projektu.

Ostatnie Wpisy