kontakt
Software house
>
Blog
>
Jak prawidłowo przeprowadzić skuteczne kickoff meeting? 

Jak prawidłowo przeprowadzić skuteczne kickoff meeting? 

Data wpisu
Tomasz Kozon
Autor
Tomasz Kozon
Meeting

Kopniak do działania: czym jest kickoff meeting? 

Jeśli porównamy projekt do podróży, kickoff meeting będzie wyposażeniem uczestników w mapę i ekwipunek. Ze spotkania kick-off meeting każdy uczestnik projektu wyjdzie wyposażony w wiedzę o swoich kolejnych krokach i celach. Jednocześnie kickoff meeting jest pierwszym sformalizowanym spotkaniem z klientem lub sponsorem projektu.

 

Etapy kickoff meeting

1. Przygotuj plan spotkania i ułatw zespołowi zrozumienie projektu. 

Przedstaw oczekiwania, cele długoterminowe projektu, potencjalne zagrożenia, kryteria oceny postępów i grupę docelową produktu.

2. Ustal zasady organizacji projektu. 

To czas na omówienie sposobów zarządzania, roli project managera, kanałów komunikacji i dokumentowania pracy.

3. Zaplanuj implementację produktu. 

Ustal przebieg i zadania każdej fazy projektu. 

 

Kick-off meeting

Dobre praktyki kickoff meeting 

  1. Kickoff meeting to nie czas na planowanie projektu. Spotkanie startowe powinno mieć miejsce po etapie planowania, a przed rozpoczęciem realizacji.  
  2. Truizmem jest, że zgrany zespół pracuje wydajniej. Nawet pracownicy jednej firmy często znają się tylko z widzenia, a w dobie pracy zdalnej jedynie z nazwiska i adresu mailowego. Podczas kickoff meeting dajesz uczestnikom projektu szansę na poznanie się nawzajem. 
  3. Przedstaw znaczenie i wpływ na projekt. Niech każdy z uczestników pozna swoje miejsce w projekcie i wagę swoich kompetencji.  
  4. Jeśli niektórzy z uczestników mieli szansę dowiedzieć się więcej o projekcie w kuluarach firmy, masz szansę wyrównać poziom wiedzy u zespołu. Zapewnij wszystkim uczestnikom start na tym samym poziomie wtajemniczenia. 
  5. Nadajcie projektowi nazwę. Burza mózgów przy wspólnym tworzeniu chwytliwej nazwy wzmocni identyfikację uczestników z projektem i ułatwi komunikację. Największe korporacje wykorzystują ten fakt, nadając swoim projektom nazwy z wybranych dziedzin, na przykład Microsoft wybiera nazwy geograficzne, a Apple nazwy zwierząt.
  6. Wzbudź emocje. Niech zespół zacznie projekt z entuzjazmem  

Dobrze przeprowadzone kickoff meeting może pozytywnie wpłynąć na cały projekt i uporządkować dalsze etapy pracy, nie traktuj go więc jako nieistotnej formalności.

Ostatnie Wpisy