Wraz z transformacją cyfrową coraz więcej firm dostrzega potrzebę zatrudnienia osób odpowiedzialnych za strategię techniczną firmy. Najlepszy dobór infrastruktury informatycznej, wybór optymalnych i innowacyjnych technologii, które pojawiają się na rynku, ich adaptacja dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz każdego produktu tworzonego dla klienta to zadanie, które wykonuje CTO, czyli Chief Technology Officer.

 

Kim jest CTO?

Każda firma niezależnie od wielkości powinna zatrudniać specjalistę od technologii, który posiada wiedzę techniczną oraz umie zrządzać zespołem IT. Powinien on cechować się zamiłowaniem do nowych technologii, śledzić nowinki techniczne i rozumieć ich możliwości, które mogą w znacznej mierze usprawnić działanie firmy, dzięki wdrażaniu ich o wiele szybciej od konkurencji. Taką osobą w firmie IT jest CTO, czyli Chief Technology Officer. W dużych firmach wchodzi on w skład kadry kierowniczej, mając pod sobą pracowników niższego szczebla. Z kolei w małych firmach zakres jego obowiązków jest o wiele szerszy, nie mniej każda firma, która chce rozwijać się i liczyć się na rynku IT powinna mieć go w swoim zespole.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Wymagane kwalifikacje i umiejętności CTO

Kwalifikacje i umiejętności CTO są kluczowe dla ich sukcesu w roli lidera technologicznego w firmie z branży IT. Wymagane kwalifikacje zazwyczaj obejmują:

 • stopień magistra lub wyższy w dziedzinie informatyki, inżynierii oprogramowania, matematyki lub pokrewnych dziedzinach,
 • doświadczenie w branży technologicznej jest również ważne, a wiele firm wymaga co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy z technologiami IT,
 • umiejętności komunikacyjne i przywódcze, ponieważ są odpowiedzialni za zarządzanie zespołem technicznym i komunikowanie się z innymi członkami zespołu zarządzającego, 
 • znajomość najnowszych trendów technologicznych, 
 • zdolność do tworzenia strategii technologicznych,
 • dobre zrozumienie procesów biznesowych w firmie,
 • zdolność do myślenia analitycznego i podejmowania szybkich decyzji w warunkach presji czasu.

CTO - Chief Technology Officer

Czym zajmuje się Chief Technology Officer?

Obecnie mamy wiele narządzi i technologii, które można wykorzystać zarówno poprawy funkcjonowania firmy z branży IT, jak i w każdym kolejnym projekcie tworzonym dla klienta. Niełatwo zatem pogubić się w nich albo - co gorsza - dobrać nieadekwatne rozwiązania do wymogów bieżącej sytuacji. Takie złe wybory mogą nieść ze sobą duże straty dla firmy związane np. z utrzymaniem niewydanej architektury informatycznej bądź niezadowolenia klienta z oddanego mu produktu. W takich sytuacjach niezbędna jest rola Chief Technology Officer, który dzięki swojej wiedzy technicznej i pasji do nowinek technologicznych będzie w stanie wybrać dla firmy oraz dla produktu klienta optymalne komponenty techniczne. Nie chodzi tu jednak o ślepe podążanie za obecnymi trendami technologicznymi, ale o wybór takich technologii, które rzeczywiście przełożą się na wydajną pracę i niezawodne, a przy tym nowoczesne funkcjonowanie firmy i produktu klienta z uwzględnieniem realnego budżetu, jaki można na to przeznaczyć. CTO jest zatem stanowiskiem niezwykle ważnym w każdej szanującej się firmie IT.

 

Chief Technology Officer, jako członek kadry kierowniczej, odpowiedzialny jest za:

 • zbudowanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej;
 • wybór oprogramowania dla firmy  lub dla produktu tworzonego dla klienta;
 • wybór kluczowych dostawców technologii, nie tylko pod kątem technicznym, ale i finansowym;
 •  budowę i zarządzanie zespołem technicznym developerskim;
 • udział w rekrutacjach na team lederów technicznych, którymi zarządza;
 • analizę projektu pod kątem technicznym;
 • dbanie o rozwój i prowadzenie technologii firmy oraz projektów klientów;
 • konsultacje w sprawach technicznych z developerami, projekt managerami, tech-leadami, DevOpsami czy architektami infrastruktury.
 • nadzór całego procesu developmentu – od chwili sprecyzowania wymagań przez klienta, aż do momentu wypuszczenia gotowego produktu na rynek.

 

Z kolei w mniejszych software house'ach czy firmach CTO może zajmować się właściwie wszystkim, co związane z technologią w szerokim rozumieniu tego słowa: wykonuje obowiązki DevOpsa i tech-leada, organizuje i przygotowuje niezbędny sprzęt do pracy, a nawet zajmuje się programowaniem.

Zadania CTO

Chief Technology Officer to niezwykle ważna i odpowiedzialna rola w każdej firmie IT, której znaczenie wraz z potężnym rozwojem nowych technologii stale rośnie. Powinien on posiadać bardzo dużą wiedzę techniczną, pasjonować się nowinkami technologicznymi i umieć wybrać optymalne rozwiązania dla potrzeby firmy i produktu budowanego dla klienta. Dobry CTO stwarza wiele  możliwości rozwoju firmy za pomocą technologii, które umiejętnie wdraża, dzięki czemu firma może zwyciężyć nad konkurencją na rynku IT. 

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #HR