Blockchain to technologia, o której mówi się, że jest systemem nie do złamania i która będzie miała rewolucyjny wpływ na rozwój światowej gospodarki. Przede wszystkim dotyczy ona  bezpiecznego rejestrowania, przechowywania i rozliczania transakcji cyfrowych, które dały początek kryptowalutom. Czy waluta cyfrowa, która od kilku lat wstrząsa rynkiem finansów i inwestycji, to jedyne możliwości wykorzystania tej technologii?

 

Czym jest blockchain?

Blockchain to elektroniczna lista transakcji pomiędzy użytkownikami zapisywana w sposób chronologiczny z wykorzystaniem algorytmów kryptograficznych. Dodatkowo posiada znaczniki czasowe, które pozwalają ustalić, kiedy transakcja została zrealizowana. Często nazywa się ją rozproszonym rejestrem lub rozproszoną księgą główną. 

Każda pojedyncza transakcja zapisywana jest na elektronicznej liście, jako blok (block). Natomiast wszystkie połączone z nią kolejne transakcje tworzą razem całość w postaci łańcucha (chain). Dostęp do listy możliwy jest dla każdego użytkownika na takich samych zasadach. Co najważniejsze, takiego elektronicznego rejestru transakcji nie przechowuje jedna instytucja centralna, a znajduje się ona w wielu różnych lokalizacjach w oparciu o sieć peer-to-peer bez komputerów centralnych. Dzięki specjalnym funkcjom kryptograficznym informacje zawarte w blockchain dostępne są dla wszystkich, ale mogą je odszyfrować jedynie osoby posiadające uprawnienia. Wszystko to sprawia, że rejestr transakcji jest niezwykle bezpieczny, ponieważ transakcje zapisane w ten sposób są nieodwracalne. W razie prób wprowadzenia nieautoryzowanych transakcji węzły blockchain automatycznie wykrywają niezgodności kopii i odmawiają uwzględniena tych zmian w całym łańcuchu.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Blockchain – początek kryptowalut

Pomysł na kryptograficzne zabezpieczanie bloków zawierających dokumenty z transakcji i znaczenie dokumentów znacznikami czasowymi narodził się w 1991 roku. Jednak nie znalazł on uznania, a sam patent stracił ważność w 2004 roku. Już w tym samym roku został opracowany system RPoW (Reusable Proof Of Work), który umożliwiał wymianę tokenów pomiędzy użytkownikami. Odbywało się to za pomocą klucza RSA, który służy jednocześnie do szyfrowania danych za pomocą algorytmów kryptograficznych, jak i do podpisów cyfrowych. 

blockchain

Już w 2005 rok powstała pierwsza koncepcja wirtualnej waluty o nazwie Bit Gold, która została oparta właśnie o łańcuch bloków. Natomiast pierwsze oprogramowanie w tej technologii, czyli słynny Bitcoin, ujrzał światło dzienne w 2008 roku z inicjatywy organizacji lub osoby ukrywającej się pod nazwą  Satoshi Nakamoto. Z kolei w następnym roku została ona udostępniana w sieci publicznej. Bitcoin był odpowiedzią na kryzys gospodarczy Umożliwił decentralizację waluty, którą każdy mógł kopać za pomocą sprzętu o odpowiedniej mocy obliczeniowej. W 2012 roku powstała także waluta Ripple używana na potrzeby banków. Natomiast w 2014 roku narodziła się technologia Etherum z walutą Ether, która pozwoliła dokonywać transakcji pomiędzy aplikacjami lub użytkownikami.

Od 2014 roku coraz więcej start-up'ów stawia na rozwój kryptowalut opartych na technologii blockchain. Powstają także nowe branże dotyczące ubezpieczeń InsurTech oraz finansów i technologii FinTech. Z kolei w 2015 roku zostało założone konsorcjum skupiające takie marki jak: HSBC, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ING, Credit Suisse czy Citi, którego celem jest rozwój blockchain. Natomiast Linux Fundation w połączeniu z R3,  SWIFT, Blockchain.com, IBM oraz Guartime w 2016 zainicjował prace nad stworzeniem uniwersalnej platformy blockchain — Hyperledger.

 

Zalety blockchain

To informacja napędza światową gospodarkę, dlatego też łańcuch bloków został szybko doceniony przez największe światowe firmy i inwestorów zajmujących się nowymi technologiami. Taki rejestr danych umożliwia zdecentralizowany, natychmiastowy i niezwykle precyzyjny dostęp do danych dla każdego z odpowiednimi uprawnieniami. Blockchain umożliwia śledzenie płatności, a wszystkie szczegóły transakcji są dostępne i przejrzyste na każdym ich etapie. To sprzyja zwiększeniu zaufania pomiędzy stronami transakcji.

 

 • Rejestr rozproszony

Każdy z użytkowników ma swobodny dostęp do łańcucha bloków, o ile posiada odpowiednie uprawnienia i klucz deszyfrujący dane. Dzięki takiemu współdzielonemu rejestrowi wszelkie zdarzenia zapisywane są tylko jeden raz. Działania te nie dublują się, jak często zdarza się to w tradycyjnych rejestrach finansowych.

 

 • Smart contract

Smart contract, czyli inteligentne umowy poprzez automatyczne wykonanie, znacznie przyspieszają przetwarzanie transakcji. Blockchain przechowuje zestawy precyzyjnie i przejrzyście określonych reguł określających, kiedy konkretna transakcja może, a kiedy nie może zostać sfinalizowana.

 

 • Niezmienne rekordy

Wszelkie dane są rejestrowane we współdzielonym rejestrze jeden jedyny raz, przez co w żaden sposób nie mogą być zmieniane. Ma to ogromne znaczenie w przypadku prób manipulowania nimi oraz zmniejsza zagrożenie związane z atakami hakerów. Jeśli transakcja zawiera błędne dane, należy wykonać kolejną, przy czym obie zostają umieszczone w bloku łańcucha.

 

Blockchain – technologia przyszłości w różnych branżach

Eksperci w dziedzinie nowych technologii traktują blockchain jako rewolucję w zakresie wymiany informacji i wartości. W przyszłości ma ona stanowić kolejny przełom w świecie cyfrowym, a jej potencjał jest niemalże nieograniczony. Obecnie najbardziej znanym sposobem jej wykorzystania są kryptowaluty. Jednak coraz częściej pojawiają się opinie mówiące o końcu tradycyjnych systemów transakcyjnych opartych o struktury bazodanowe.

blockchain

Łańcuch bloków jest bardzo atrakcyjną technologią ze względu na korzyści, które ze sobą niesie. Przede wszystkim pozwala bankom i instytucjom finansowym zminimalizować koszty obsługi klientów oraz znacząco poprawić jej jakość. Dzieje się tak w wyniku mniejszych wydatków związanych z utrzymaniem wewnętrznej infrastruktury IT oraz sposobem pozyskiwania i przechowywania danych. Blockchain niemniej ważny jest dla instytucji ubezpieczeniowych oraz administracji. Jego bardzo wysoki współczynnik bezpieczeństwa sprawia, że dokumenty w nim przechowywane są odporne na wszelkie próby manipulacji. Wiele firm i start-up'ów może również liczyć na dofinansowania unijne, które przeznaczą na wdrażanie i rozwój  tej technologii. Dodatkowo blockchain pozwala kreować wizerunek firmy, jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, co przekłada się na zaufanie stałych klientów i łatwiejsze pozyskanie nowych.

 

Zastosowanie blockchain w biznesie

 • Administracja

Wykorzystanie łańcucha bloków o niezmiennych rekordach sprzyja walce z korupcją w rządzie oraz umożliwia zoptymalizowanie wszelkich procesów biurokratycznych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych pomoże usprawnić cały system związany z poborem podatków, wpisywaniem do ksiąg wieczystych, rejestrowaniem NIP itp.

 

 • Energetyka

Technologia blockchain może zoptymalizować zarządzanie dystrybucją w przypadku sprzedaży i kupna energii. Do tej pory transakcje te wymagały pośrednika, natomiast dzięki tej technologii będą mogły odbywać się bezpośrednio, a w konsekwencji natychmiastowo. Wszystko to spowoduje znaczne obniżenie kosztów związanych z zakupem energii przez firmy i osoby fizyczne.

 

 • Nieruchomości

Łańcuchy bloków mogą w przyszłości znacznie uprościć procesy związane z transakcjami nieruchomości. Nie tylko wyeliminują rachunki powiernicze, ale także pozwolą na bezpieczne przechowywanie całej masy dokumentów związanych z zakupem i sprzedażą nieruchomości. Z kolei inteligentne kontrakty umożliwią wykonywanie transakcji tylko wtedy, jeśli wszystkie warunki w nich zawarte zostaną spełnione.

 

 • Opieka zdrowotna

Technologia blockchain pozwala rozwiązać problem lekarzy z szybkim i bezpiecznym dostępem do dokumentacji medycznej każdego pacjenta. To z kolei umożliwiłoby postawienie dokładniej diagnozy i skuteczne leczenie bez względu na to, gdzie pacjenci leczyli się wcześniej.

 

 • Organizacje charytatywne

Organizacje te dzięki wdrożeniu technologii blockchain, mogą zwiększyć zaufanie swoich darczyńców, którzy niejednokrotnie obawiają się, że pomoc finansowa, której udzielili, trafi w niepowołane ręce. Dzięki inteligentnym kontraktom wszelkie środki finansowe po spełnieniu warunków zwartych w tych kontraktach trafią tam, gdzie rzeczywiście powinny.

 

 • Polityka

Wysoki poziom bezpieczeństwa, niezmienne rekordy oraz szyfrowanie kryptograficzne blockchain pozwala na stworzenie bezbłędnego systemu wyborczego. Głosownie elektroniczne za pomocą tej technologii, a w tym potwierdzenie tożsamości głosujących, a następnie licznie głosów, byłyby niemal nie do sfałszowania.

 

 • Prawo

Także biurokrację w branży prawniczej można znacznie ograniczyć dzięki przechowywaniu i weryfikacji wszelkich dokumentów w bezpieczny sposób. Dzięki blockchain proces weryfikacji i legalności tych dokumentów byłby krótszy oraz całkowicie zgodny z wymogami, które muszą spełnić. 

 

 • Prawa autorskie

Blockchain umożliwi nie tylko potwierdzenie prawa własności zapisanych w łańcuchu bloków utworów, ale i rozwiąże problem płatności za udostępnienie danego utworu. Przykładem może być odtwarzanie utworów muzycznych: odpowiedni algorytm pobierze płatność za odsłuchanie konkretniej piosenki przez określany czas, za który zapłacił klient ze swojego wirtualnego portfela.

 

 • Wynajem i udostępnianie dóbr

Dzięki sieci peer-to-peer, która wyeliminuje konieczność pośrednictwa osób trzecich w przypadku wynajmu i współdzieleniu usług oraz dóbr, możliwe jest zmniejszenie kosztów tych transakcji. Dotyczy to nie tylko wynajmu pojazdów, ale także współdzieleniu bądź wynajmu także mebli, sprzętów czy nawet książek.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Blockchain