Tag

Event Storming warsztaty | Wpisy z tagiem Event Storming

Event storming warsztatyEvent Storming to bardzo popularna, choć młoda technika warsztatowa dla osób związanych z pracą z Domain Driven Design. Została opracowana w 2013 r. i pomaga w przejrzysty oraz prosty sposób wizualizować, wskazywać i poznawać procesy zachodzące w projekcie w postaci burzy mózgów, burzy zdarzeń. Jej rewolucyjne podejście polega na wyłączeniu z warsztatu wszelkich urządzeń elektronicznych właściwych dla innych metod. Technika ta zamiast stosowania komputerów pozwala na spotkanie całego zespołu deweloperów i wymienianiu między nimi spostrzeżeń za pomocą samoprzylepnych karteczkach przyklejanych do tablicy.
 

Event Storming – prosty sposób na rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacji

 
Event Storming posiada swoją prostą filozofię odwołującą się do swobodnego przepływu opinii, rozwiązań i pomysłów odnośnego projektu pomiędzy wszystkim członkami, którzy biorą udział w warsztacie. Dąży do tego, aby w klarowny i prosty sposób opisać zdarzenia domeny, które zapewnią jej jak największą skuteczność biznesową. A zatem nowe pomysły i najlepsze rozwiązania są wdrażane do projektu z myślą o satysfakcji użytkownika końcowego. Technika ta najczęściej dzieli cały projekt na ważne i mniej ważne części, które są analizowane osobno. Dzięki temu w szybkim czasie można odnaleźć błędy koncepcyjne i znaleźć dla nich rozwiązanie lub też wskazać drogę dla dalszych udoskonaleń. Event Storming zakłada jednak, że wszyscy członkowie posiadają odpowiednią wiedzę i niezbędne kompetencje do analizy zdarzeń domeny w projekcie oraz wykazują pełne zaangażowanie w warsztaty. Jest techniką warsztatową stosowaną bardzo chętnie, ponieważ jej główną zaletą jest szybka wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu, z reguły przynosi ciekawe spostrzeżenia i świeże pomysły rozwiązujące bieżące problemy lub wprowadzające innowacje. Dodatkowo samo rozpoczęcie warsztatu można przeprowadzić natychmiast, ponieważ nie wymaga ono przygotowań sprzętowych. Wystarczy wytłumaczyć członkom zespołu, na czym polega idea Event Storming i która z różnokolorowych karteczek odpowiada za określone zdarzenie.
 
 
 

Wpisy z tagiem Event Storming