Tag

Celery | Python oprogramowanie pośrednie Celery | Zadania Asynchroniczne

Python Celery, asynchroniczne zadania Python

Celery to asynchroniczne zadania wykorzystywane produkcyjnie między innymi przez Instagram. Tworzenie oprogramowania przy wykorzystaniu zadań Python Celery wykonywanych w tle.