Floating Action Button (FAB) to specyficzny typ przycisku, który spotkać można głównie w projektach utrzymanych w konwencji Material Design, proponowanej przez Google. FAB jest łatwo rozpoznawalny dzięki swojej charakterystycznej formie - jest to okrągły przycisk, który 'unosi się' nad interfejsem użytkownika, stąd też nazwa 'Floating' czyli 'pływający'. Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi użytkownika na główną akcję, która ma być wykonana w danej części aplikacji. Funkcja, jaką pełni FAB, jest silnie zależna od kontekstu, w którym jest używany - może służyć do tworzenia nowych postów, wysyłania wiadomości, dodawania produktów do koszyka i wielu innych czynności. Mechanizm działania jest bezpośrednio związany z interakcją z użytkownikiem - po naciśnięciu przycisku wywoływana jest określona funkcja, zgodnie z przeznaczeniem przycisku w danym miejscu aplikacji.

 

Główne funkcje Floating Action Button

Floating Action Buttonto specyficzny rodzaj przycisku, który zwykle jest umieszczony w widocznym, strategicznym miejscu na interfejsie aplikacji mobilnej. Zasady jego zastosowania są ściśle określone przez Material Design. Główną funkcją FAB jest promowanie głównej akcji, którą użytkownik może wykonać w ramach danego ekranu aplikacji. To może być na przykład dodanie nowego elementu, uruchomienie wyszukiwania czy inicjacja rozmowy. Ważne jest, aby akcja ta była zgodna z obecnym kontekstem. Jego mechanizm działania jest skoncentrowany na zasadzie bezpośredniej interakcji, tzn. wykonuje on akcję natychmiast po kliknięciu przez użytkownika, zapewniając płynne i intuicyjne doświadczenie.

Floating Action Button (FAB)

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Kiedy i gdzie stosować przycisk FAB?

Przycisk FAB, coraz częściej pojawia się w nowoczesnych aplikacjach mobilnych i webowych. To element interfejsu, który na ogół ma formę okrągłego przycisku z ikoną symbolizującą główną operację. Stosowanie przycisku FAB rekomendowane jest przede wszystkim w miejscach, gdzie istotne jest podkreślenie kluczowych działań. Może to być na przykład rozpoczęcie nowego zadania, wykonanie zaplanowanych operacji. Kiedy w grę wchodzi zaawansowana interakcja z użytkownikiem, FAB jest dobrym rozwiązaniem. Na przykład, w aplikacjach mobilnych często widzimy go w prawym dolnym rogu ekranu, służący do tworzenia nowych wiadomości, dodawania zdjęć, lub startu czynności. Jednak nie zaleca się umieszczania zbyt wielu przycisków FAB na jednym ekranie - mogłyby one bowiem dezorientować użytkowników i zaburzać hierarchię interfejsu.

 

Mechanizm działania Floating Action Button

Floating Action Button to element interfejsu użytkownika charakterystyczny dla Google Material Design. Pełni on kluczową rolę w zapewnianiu łatwego dostępu do najważniejszych funkcji danej aplikacji. Mechanizm jego działania jest dość prosty: ten okrągły przycisk z ikoną zawartą wewnątrz zawsze jest widoczny na ekranie, a po naciśnięciu rozwija menu z głównymi akcjami dostępnymi w aplikacji. Wygląd, umiejscowienie oraz dzieła wywołane przez FAB mogą się różnić, jednak zawsze jest to przycisk, który ma na celu ułatwienie życia użytkownikowi, oferując proste i szybkie metody wykonywania najczęstszych zadań. Dzięki swojej widoczności i prostocie, skutecznie przyciąga uwagę użytkowników, umożliwiając efektywne korzystanie z aplikacji.

 

Dobry i zły przykład zastosowania przycisku FAB

Przycisk FAB niewłaściwie zastosowany może przynieść więcej szkód niż korzyści. Źle jest, na przykład, gdy FAB zasłania istotne elementy interfejsu lub kiedy jego funkcja nie jest zrozumiała dla użytkownika. Przycisk jest dużo lepiej spożytkowany, gdy jest w oczywistym miejscu, a jego funkcja jest jednoznaczna. W aplikacji do notatek, FAB z ikoną plusa, używany do tworzenia nowych wpisów, jest doskonałym przykładem. Jest łatwo dostępny, widoczny i użytkownik zrozumie jego zadanie bez konieczności długiego zastanowienia.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Web design