WebAssembly to nowoczesna technologia, która umożliwia tworzenie aplikacji webowych o wysokiej wydajności. Jest to język kompilowany, który jest przeznaczony do uruchamiania w przeglądarkach internetowych i pozwala na tworzenie aplikacji o wydajności zbliżonej do aplikacji natywnych. Dzięki niemu, programiści mogą korzystać z szerokiego wachlarza narzędzi i języków programowania, takich jak C++, Rust lub Go, aby tworzyć aplikacje webowe. W tym artykule omówimy, jak wykorzystać WebAssembly do tworzenia aplikacji webowych o wysokiej wydajności i jakie są korzyści z używania tej technologii.

 

Jak działa WebAssembly?

Aby lepiej zrozumieć, jak go wykorzystać do tworzenia aplikacji webowych, warto najpierw zrozumieć, jak działa ta technologia. Jest językiem kompilowanym, co oznacza, że kod źródłowy jest kompilowany do binarnego formatu, który jest łatwiejszy do uruchomienia w przeglądarce. Dzięki temu aplikacje napisane w WebAssembly mogą działać szybciej niż aplikacje napisane w językach skryptowych, takich jak JavaScript, ponieważ kod jest wcześniej skompilowany i nie wymaga tłumaczenia podczas uruchamiania.

Tworzenie stron, WebAssembly

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Korzyści z używania WebAssembly

Jest również przeznaczony do uruchamiania w przeglądarkach internetowych, co oznacza, że aplikacje napisane w tej technologii są dostępne na wielu różnych platformach, takich jak komputery osobiste, tablety i smartfony. To sprawia, że WebAssembly jest bardzo elastycznym rozwiązaniem i pozwala na tworzenie aplikacji webowych, które są dostępne dla szerokiego grona użytkowników. Ponadto, umożliwia programistom korzystanie z szerokiego wachlarza narzędzi i języków programowania, takich jak C++, Rust lub Go. To pozwala na tworzenie aplikacji webowych o wysokiej wydajności, ponieważ te języki są zazwyczaj uważane za bardziej wydajne niż język skryptowy, taki jak JavaScript.
Jedną z głównych korzyści z używania WebAssembly do tworzenia aplikacji webowych jest to, że pozwala ona na szybsze działanie aplikacji. Ponieważ kod jest kompilowany do binarnego formatu, aplikacje napisane w WebAssembly mogą działać szybciej niż te napisane w językach skryptowych, takich jak JavaScript. To sprawia, że jest szczególnie przydatne w aplikacjach, które wymagają dużej ilości obliczeń lub przetwarzania dużych ilości danych. 
Umożliwia również tworzenie aplikacji, które są dostępne na wielu różnych platformach, co jest szczególnie przydatne dla twórców aplikacji, którzy chcą dotrzeć do jak najszerszego grona użytkowników. Ponadto, możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi i języków programowania pozwala na lepsze dopasowanie rozwiązania do potrzeb konkretnej aplikacji i umożliwia tworzenie aplikacji o jeszcze lepszej wydajności.

 

Przykłady zastosowań WebAssembly w realnych projektach webowych

WebAssembly jest stosunkowo nową technologią, ale już znajduje zastosowanie w wielu projektach webowych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zastosowań WebAssembly w realnych projektach webowych:

  • Figma - narzędzie do projektowania graficznego online, korzystające z WebAssembly do przyspieszenia wydajności przetwarzania plików graficznych w przeglądarce.
  • AutoCAD - popularny program do projektowania CAD, wykorzystujący WebAssembly do umożliwienia użytkownikom przeglądania i edycji plików CAD w przeglądarce.
  • Microsoft Office - pakiet biurowy Microsoftu korzystający z WebAssembly w celu zapewnienia wydajności i płynności działania aplikacji w przeglądarce.
  • Unity - popularny silnik do tworzenia gier, umożliwiający tworzenie gier w przeglądarce dzięki wykorzystaniu WebAssembly.
  • TensorFlow.js - biblioteka do uczenia maszynowego, która umożliwia wykonywanie obliczeń na danych w przeglądarce dzięki wykorzystaniu WebAssembly.
  • Mozilla Firefox - przeglądarka internetowa Mozilla Firefox wykorzystuje WebAssembly do przyspieszenia wykonywania kodu JavaScript.
  • SketchUp - oprogramowanie do modelowania 3D, wykorzystujące WebAssembly do umożliwienia użytkownikom przeglądania i edycji modeli 3D w przeglądarce.

 

Te przykłady pokazują, że WebAssembly znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, od projektowania graficznego i CAD po uczenie maszynowe i gry. Dzięki jego wykorzystaniu w projektach webowych, programiści mogą zapewnić użytkownikom wydajność i płynność działania aplikacji w przeglądarce, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

 

Porównanie WebAssembly z JavaScript: Kiedy WebAssembly ma przewagę?

WebAssembly i JavaScript są często przedstawiane jako technologie komplementarne, lecz każda z nich ma swoje unikalne mocne strony w budowaniu aplikacji webowych. WebAssembly wyróżnia się przede wszystkim wydajnością wykonania, oferując prędkość zbliżoną do natywnych aplikacji dzięki prekompilowanemu binarnemu formatowi kodu, który jest bezpośrednio wykonywany przez przeglądarkę. Jest to szczególnie korzystne w aplikacjach wymagających intensywnych obliczeń, takich jak gry 3D, edytory graficzne online czy aplikacje do przetwarzania danych. WebAssembly zapewnia także lepsze możliwości interakcji z innymi językami programowania, umożliwiając deweloperom wykorzystanie istniejącego kodu C, C++ czy Rust. Z kolei JavaScript pozostaje najlepszym wyborem dla bardziej dynamicznych aspektów aplikacji webowych, takich jak manipulacja DOM czy obsługa zdarzeń, dzięki swojej elastyczności i wszechstronności. WebAssembly ma przewagę tam, gdzie liczy się przede wszystkim wydajność i bezpośrednia kompatybilność z innymi językami programowania.

 

Optymalizacja wydajności aplikacji za pomocą WebAssembly

Wykorzystanie WebAssembly może znacząco przyczynić się do optymalizacji wydajności aplikacji webowych, szczególnie tych, które realizują złożone obliczenia lub operują na dużych zbiorach danych. Przeniesienie najbardziej wymagających obliczeniowo zadań do modułów pozwala na znaczne przyspieszenie ich wykonania, redukując jednocześnie obciążenie głównego wątku JavaScriptu, co prowadzi do płynniejszego działania interfejsu użytkownika. Aby maksymalizować korzyści z WebAssembly, ważne jest dokładne profilowanie aplikacji w celu identyfikacji obszarów, które najbardziej skorzystają na przeniesieniu do niego, oraz optymalizacja kodu modułów pod kątem rozmiaru i szybkości wykonania. Dzięki temu podejściu, aplikacje webowe mogą osiągnąć nowy poziom wydajności, otwierając drzwi do realizacji projektów, które dotychczas były trudne do wykonania w środowisku przeglądarki.

 

 

WebAssembly to technologia, która umożliwia tworzenie aplikacji webowych o wysokiej wydajności dzięki kompilowaniu kodu źródłowego do binarnego formatu, uruchamianiu w przeglądarkach internetowych i umożliwieniu korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi i języków programowania. Korzyści z jego używania to m.in. szybsze działanie aplikacji, dostępność na wielu platformach i możliwość lepszego dopasowania rozwiązania do potrzeb konkretnej aplikacji. Jeśli chcesz stworzyć aplikację webową o wysokiej wydajności, rozważ wykorzystanie WebAssembly jako jednej z opcji.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end