Podróż użytkownika, znana jako User Journey, to kluczowy element w projektowaniu UX, który pomaga twórcom zrozumieć, jak użytkownik może wchodzić w interakcje z produktem lub usługą od pierwszego kontaktu aż do osiągnięcia swojego celu. Celem każdej podróży użytkownika jest opis przechodzenia użytkownika przez system, często prezentowany graficznie jako seria etapów, którymi użytkownik przechodzi, aby osiągnąć konkretny cel. Teoretyczne założenia User Journey obejmują zrozumienie celów użytkownika, identyfikację najważniejszych punktów interakcji z systemem, a także analizę ścieżek, które użytkownik może podążać. Istotne jest również uwzględnienie czynników motywujących i demotywujących, które wpływają na decyzje użytkownika w trakcie podróży, czyli tzw. doświadczenia użytkownika.

 

Etap pierwszy User Journey: identyfikacja celu użytkownika

Pierwszy etap tworzenia User Journey dotyczy identyfikacji celu użytkownika. Na tym etapie, najważniejsze jest zrozumienie, czego użytkownik poszukuje korzystając z danego produktu lub usługi. Czasem może to być realizacja prostego zadania, jak zakup produktu, ale czasami potrzeby mogą być bardziej złożone, na przykład potrzeba zdobycia konkretnych informacji lub porad. Najlepszym źródłem informacji w tym kontekście są badania użytkowników, wywiady oraz analityka danych. Wiedza na temat celów użytkownika pozwala na stworzenie dokładnej mapy jego podróży i zaplanowanie takiej ścieżki, która umożliwi mu realizację tych celów w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Etap drugi User Journey: badanie i analiza zachowań użytkownika

Etap drugi User Journey - badanie i analiza zachowań użytkownika, jest kluczowym momentem w procesie projektowania doświadczeń użytkowników. Swoje działania możemy rozpocząć poprzez tzw. 'shadowing', czyli obserwowanie użytkowników w ich naturalnym środowisku. W tym celu używamy różnych narzędzi badawczych, jak np. 'eye tracking' do analizy sposobów interakcji z urządzeniami i platformami. Wiedza ta jest niezmiernie wartościowa, umożliwia bowiem tworzenie person, które odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby i zachowania naszych użytkowników. W następnym kroku analizujemy zgromadzone dane, co pomaga nam zrozumieć, jakie działania użytkowników powodują określone reakcje: np. frustrację lub zadowolenie. Takie informacje to pracochłonne, ale nieocenione źródło danych do tworzenia lepszych rozwiązań UX.

b9e096e-e066-4182-9779-db774ed73fa7.jpg

Tworzenie mapy User Journey: metody i narzędzia

Tworzenie mapy User Journey to skomplikowany, ale niezwykle wartościowy proces, zapewniający zrozumienie doświadczeń użytkowników. Najpierw, musimy określić postaci użytkowników, ich cele i motywacje. Kolejnym krokiem jest identyfikacja punktów styku użytkownika z produktem, które mogą obejmować różne kanały i urządzenia. Narzędzia takie jak programy do tworzenia diagramów, takie jak Lucidchart, czy serwisy oparte o metodologię design thinking, np. Mural czy Miro, mogą znacznie uprościć prace. Metody badawcze, takie jak wywiady i obserwacje, są niezbędne do zebrania danych potrzebnych do stworzenia dokładnej mapy. Wynik powinien dawać nam pełen obraz jak użytkownik porusza się w naszym produkcie - od momentu wejścia, poprzez interakcję, aż do wyjścia lub osiągnięcia ostatecznego celu.

 

Przykłady praktyczne: stosowanie User Journey w projektach UX

W praktyce, stosowanie User Journey w projektach UX może przyjmować różne formy. Częstym zastosowaniem jest projektowanie skomplikowanych interfejsów, na przykład systemów obsługi klienta, gdzie ważne jest zrozumienie, jak użytkownik porusza się przez różne ścieżki i funkcje. Pomoże to zidentyfikować potencjalne zadania i skomplikowanie ich rozwiązania. Kolejnym przykładem praktycznym jest projektowanie aplikacji mobilnych. Przy tworzeniu nowej aplikacji, za mapę User Journey mogą posłużyć użytkownicy-testerzy, którzy pomogą zidentyfikować kluczowe punkty styku i momenty prawdy, które zdecydują o powodzeniu aplikacji. Oczywiście, User Journey to nie tylko narzędzie do identyfikowania problemów. Jest to również metoda na opisywanie i zrozumienie doświadczeń użytkowników, która pomaga w tworzeniu rozwiązań skupionych na człowieku.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Web design