Wprowadzenie do problematyki

SSG (generowanie statyczne) i SSR (renderowanie na serwerze) są dwoma różnymi podejściami do generowania zawartości stron internetowych w Next.js. SSG polega na generowaniu stron podczas budowania aplikacji, a następnie serwowanie ich statycznie dla każdego żądania. SSR natomiast polega na generowaniu stron na serwerze dla każdego żądania klienta. Wybór między SSG a SSR zależy od wielu czynników, takich jak potrzeby aplikacji, rodzaj danych, optymalizacja wydajności czy skalowalność. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obu podejściom i dowiemy się, kiedy jest odpowiednie używać generowania statycznego, a kiedy generowania na serwerze.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Czym jest generowanie statyczne (SSG) i jak działa

Generowanie statyczne (SSG) to proces tworzenia stron statycznych podczas kompilacji aplikacji, czyli przed wdrożeniem na serwer. Next.js pozwala na generowanie statycznych stron, które są gotowe do serwowania od razu, bez potrzeby wykonywania żadnego kodu po stronie serwera lub klienta. W praktyce oznacza to, że dane są pobierane podczas kompilacji i wstawiane bezpośrednio do wygenerowanych stron. Dzięki temu użytkownicy otrzymują już gotowe pliki HTML, które można łatwo i szybko wyświetlić, co z kolei przekłada się na zwiększoną wydajność i lepsze doświadczenie użytkownika. Generowanie statyczne jest idealne w przypadku stron, które nie wymagają częstej aktualizacji danych i mogą być przygotowane z wyprzedzeniem.

 

Czym jest generowanie na serwerze (SSR) i jak działa

Generowanie na serwerze (SSR) to technika, która polega na generowaniu zawartości strony po stronie serwera, zanim zostanie dostarczona do przeglądarki użytkownika. W przypadku Next.js, proces ten odbywa się poprzez wywołanie skryptów serwerowych, które generują treść na podstawie żądania klienta. Zawartość jest dostarczana do przeglądarki już w pełni sformatowana i gotowa do wyświetlenia. Dzięki temu użytkownik otrzymuje pełną i interaktywną stronę od pierwszego załadowania. SSR sprawdza się najlepiej w przypadkach, gdy treść strony jest dynamiczna, np. zależna od danych użytkownika czy odświeża się często.

 

Kiedy używać generowania statycznego

Generowanie statyczne w Next.js jest idealne, gdy strona nie wymaga dynamicznych danych i może być zbudowana zawczasu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku stron, które nie zmieniają się często lub na których dane są ograniczone do pewnego zestawu. Dzięki generowaniu statycznemu, można osiągnąć wysoką wydajność i skalowalność, ponieważ strony są serwowane bezpośrednio z cache'a, co eliminuje konieczność generowania zawartości za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę. To również pozwala na lepszą optymalizację SEO, ponieważ strony są gotowe do indeksowania przez boty wyszukiwarki.

 

Kiedy wybrać generowanie na serwerze

Generowanie na serwerze w Next.js jest wskazane w przypadkach, gdy dane na stronie są zmienne i muszą być generowane dynamicznie przed wyrenderowaniem. Przykładami mogą być treści pobierane z zewnętrznego API, personalizowane informacje dla zalogowanych użytkowników lub dane, które często się zmieniają. W takich sytuacjach generowanie na serwerze pozwala na aktualizowanie zawartości strony w czasie rzeczywistym i dostarczanie użytkownikom świeżych danych. Jednakże, generowanie na serwerze może wywoływać większe obciążenie dla serwera, zwłaszcza przy dużej ilości żądań. W przypadkach, gdy dane na stronie są statyczne i rzadko się zmieniają, generowanie statyczne jest bardziej efektywne, ponieważ pliki statyczne są gotowe do udostępnienia natychmiast po zbudowaniu aplikacji, co ogranicza obciążenie serwera. W rezultacie, wybór między generowaniem na serwerze a generowaniem statycznym zależy od rodzaju danych na stronie oraz specyficznych wymagań projektu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end