Abstrakcyjna Fabryka, znana również jako 'Abstract Factory', to jedno z fundamentalnych pojęć w kontekście wzorców projektowych. Warto zaznaczyć, że jest to wzorzec kreacyjny, którego zadaniem jest dostarczanie interfejsów dla tworzenia rodzin powiązanych lub zależnych obiektów, bez określania ich konkretnych klas. Działa na zasadzie enkapsulacji, gdzie konkretna fabryka odpowiedzialna jest za stworzenie określonej rodziny obiektów. Pozwala to na dodawanie nowych obiektów bez naruszania istniejącego kodu, co zdecydowanie podnosi jego elastyczność i łatwość utrzymania. Bezpośrednio przekłada się to na jakość kodu, kompilację oraz jego testowanie, a w efekcie – oszczędność czasu i zasobów.

 

Kiedy stosować wzorzec Abstract Factory?

Wzorzec Abstract Factory jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania, gdy chcemy zachować elastyczną strukturę architektury, a jednocześnie zdekompilować konkretne klasy aplikacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy mamy system wymagający tworzenia różnorodnych rodzin powiązanych produktów, bez określania konkretnych klas obiektów. Kolejną okolicznością, kiedy powinieneś rozważyć zastosowanie tego wzorca, jest konieczność dostarczenia biblioteki klas, ujawniając jedynie interfejsy, nie zaś ich implementacje. W rezultacie Abstract Factory pozwala na tworzenie różnych wersji składników, podczas gdy aplikacja klientowska pozostaje nieświadoma, z których konkretnych klas te składniki pochodzą.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Przykład implementacji wzorca Abstrakcyjnej Fabryki w języku Java

Przykładem implementacji wzorca Abstract Factory w języku programowania Java może być system tworzenia różnych typów okienek dialogowych w interfejsie użytkownika. Zastosowanie tutaj Abstrakcyjnej Fabryki pozwala na tworzenie zestawów powiązanych obiektów bez konieczności określania ich konkretnych klas. Wyobraźmy sobie, że mamy interfejs 'DialogFactory' z metodami do tworzenia różnych elementów okienka dialogowego, takich jak przycisk ('CreateButton') czy okno dialogowe ('CreateWindow'). Istniałaby możliwość implementacji tego interfejsu dla różnych systemów operacyjnych, na przykład 'WindowsDialogFactory', 'MacDialogFactory' itd., które w swojej implementacji zwaracałyby konkretne obiekty przycisków i okien dedykowanych dla tych systemów. Ostatecznie, niezależnie od systemu operacyjnego, korzystając z tych interfejsów fabryk, zawsze otrzymamy odpowiedni dla danego systemu zestaw elementów interfejsu użytkownika.

Wzorzec Abstract Factory

Zalety i wady stosowania wzorca Abstract Factory

Zaletą stosowania wzorca Abstrakcyjnej Fabryki jest przede wszystkim możliwość tworzenia zestawów powiązanych obiektów bez konieczności ujawniania ich konkretnej implementacji. Dzięki temu, kod staje się bardziej elastyczny i łatwiejszy w utrzymaniu, a zmiana rodzajów tworzonych obiektów nie wymaga istotnych modyfikacji istniejącego kodu. Wzorzec ten pozwala także na zamknięcie logiki tworzenia konkretnych obiektów w jednym miejscu, co ułatwia kontrolę powstających instancji. Niemniej jednak należy pamiętać o pewnych wadach. Abstract Factory może przyczynić się do skomplikowania kodu, zwłaszcza, gdy tworzone obiekty nie są ze sobą silnie powiązane. Ponadto, stosowanie tego wzorca może prowadzić do trudności w testowaniu, gdyż każda zmiana wymaga modyfikacji wszystkich fabryk.

 

Porównanie wzorca Abstract Factory do innych wzorców projektowych

Wzorzec Abstract Factory jest często porównywany z innymi wzorcami projektowymi, takimi jak fabryka, budowniczy czy prototyp. W odróżnieniu od wzorca fabryki, który skupia się na tworzeniu obiektów jednego rodzaju, Abstrakcyjna Fabryka umożliwia utworzenie rodzin produktów, związanych ze sobą określonym tematem. Z kolei wzorzec budowniczego pozwala na tworzenie złożonych obiektów krok po kroku, a prototyp umożliwia klonowanie istniejących obiektów. Korzystając z Abstrakcyjnej Fabryki, uzyskujemy jednolity interfejs do tworzenia różnych rodzin produktów, co czyni ten wzorzec bardziej elastycznym i łatwiejszym do rozbudowy w przyszłości.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Back-end