HTML to podstawowy język kodowania, który buduję każdą witrynę i aplikację webową. Nie jest on typowym językiem programowania, ponieważ nie obsługuje zdarzeń, nie manipuluje danymi, nie wykonuje instrukcji warunkowych czy nie można w nim pisać funkcji. Jego główną i niezwykle ważną rolą jest opisywanie struktury strony – wykorzystując odpowiednie znaczniki i atrybuty HTML nadaje poszczególnym elementom kodu znaczenie semantyczne.

 

Znaczniki i atrybuty HTML

HTML (HyperText Markup Language) to hipertekstowy język znaczników (tagów), który umożliwia zbudowanie struktury strony i jej zawartości oraz przełączanie się między poszczególnymi podstronami witryny. To za jego pomocą oznacza się sekcję <head> odpowiedzialną za najważniejsze informacje istotne dla przeglądarki internatowej oraz sekcję <body>, która zawiera wszystko to, co widzi użytkownik. Za sprawą HTML można zdecydować jaki element na stronie będzie nagłówkiem (h1-h6), paragrafem (p), linkiem (a), zdjęciem (img), listą (li) czy tabelą (table), a każdy z tych elementów może posiadać atrybuty HTML, które przechowają o nich dodatkowe informacje i najczęściej posiadają swoją nazwę i wartość np.:  <p nazwa="wartość">Atrybuty HTML</p>. Warto przy tym pamiętać, że HTML nie odpowiada za wygląd strony, za który odpowiedzialny jest CSS (ang. Cascading Style Sheets), czyli kaskadowe arkusze stylów. 

Kodowanie strony

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Najczęściej wykorzystywane atrybuty HTML

 • alt – alternatywny tekst dla obrazka;
 • href – adres WWW dla hiperłącza;
 • id – unikalny identyfikator elementu;
 • class – klasa elementu;
 • src – adres obrazu lub innego pliku;
 • style – wbudowany CSS dla elementu;
 • title – dodatkowa informacja o elemencie;
 • autofocus – określa aktywacją wybranego elementu po załadowaniu strony;
 • autoplay – pozwala na automatyczny start audio/wideo po załadowaniu strony;
 • download – wskazuje, że po kliknięciu w link element zostanie pobrany;
 • form – łączy wskazany formularz z elementem;
 • height – określa wysokość elementu;
 • multiple – określa, czy użytkownik może wprowadzić więcej niż jedną wartość;
 • rel – określa relację pomiędzy dwoma dokumentami HTML;
 • required – określa, czy pole formularza jest wymagane;
 • target – określa cel otwierania linku lub przesyłania formularza;
 • width – określa szerokość elementu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end