1. Poprawna implementacja Observable

Poprawna implementacja Observable jest kluczowa dla efektywnego wykorzystania RxJS w aplikacjach Angular. Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie operatorów takich jak map, filter czy switchMap, aby zminimalizować ilość pamięci potrzebnej do przechowywania strumieni danych. Ważne jest także, aby pamiętać o zwalnianiu zasobów po zakończeniu subskrypcji, co może poprawić wydajność całej aplikacji.

 

2. Operatory RxJS, które ułatwią Ci pracę

Do najważniejszych operatorów RxJS należą: map, filter, switchMap, mergeMap oraz catchError. Każdy z nich stosowany jest w różnych przypadkach i umożliwia łatwiejsze przetwarzanie strumieni danych. Operator map pozwala na przekształcenie wartości strumienia na inne wartości, operator filter służy do filtrowania elementów strumienia na podstawie określonych kryteriów. Operator switchMap jest przydatny w sytuacji, gdy zależy nam na zmianie jednego strumienia na inny, a mergeMap umożliwia łączenie strumieni. Natomiast operator catchError pozwala na obsługiwanie błędów w strumieniach danych, co ułatwia pracę z aplikacją i zapewnia zwężenie strumienia w przypadku wystąpienia błędu.

 

3. Snack-bar lub toast do wyświetlenia błędów

Toast lub snack-bar do wyświetlania błędów w Angular to świetny sposób na informowanie użytkowników o problemach w aplikacji. RxJS umożliwia łatwą obsługę toastów w aplikacji. Wystarczy stworzyć serwis, który będzie zarządzał wyświetlaniem komunikatów i będzie korzystał z modułu MatSnackBar, który pozwala utworzyć toast lub snack-bar. Dzięki zastosowaniu RxJS możemy także kontrolować czas trwania toastów oraz ich opóźnienie przed wyświetleniem lub ukryciem.

 

4. Subskrypcje z automatycznym czyszczeniem

W przypadku subskrypcji w strumieniach należy zawsze pamiętać o ręcznym jej zakończeniu w momencie, gdy nie jest już potrzebna. W przeciwnym razie może ona działać w nieskończoność i powodować wycieki pamięci. Aby uniknąć tego problemu, można skorzystać z automatycznego czyszczenia subskrypcji poprzez wykorzystanie operatorów takeUntil lub takeWhile.

 

5. Unikanie błędów wyświetlania strony

Najważniejszą praktyką związaną z RxJS podczas tworzenia aplikacji w Angular jest unikanie błędów wyświetlania strony. W przypadku asynchronicznych operacji warto zastosować np. operator switchMap(), aby zapobiec sytuacjom, w których dane są najpierw pobierane, a następnie przetwarzane. Warto również pamiętać o obsłudze błędów poprzez operator catchError(), który umożliwia wyświetlenie komunikatu o błędzie dla użytkownika końcowego.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end