Tag

JavaScript - skryptowy język programowania | Wpisy o JavaScript

javascript - skryptowy język programowaniaJavaScript – język programowania wykorzystywany do tworzenia aplikacji i stron internetowych. Standard dla JavaScript to ECMAScript. Od strony serwera JavaScript działa najczęściej jako node.js.

JavaScript jest zupełnie inny językiem od Java, o całkowicie odmiennej składni i sposobie użycia.