Tag

Express.JS | MVC Framework Node.js aplikacje webowe, mobile, API | Express.JS

Express_JS - framework

Express.JS to szybka i elastyczna platforma Node.js Model-View-Controller (MVC). Framework służący do tworzenia aplikacji webowych i mobilnych. Prosty w instalacji pozwala szybko pisać niezawodne interfejsy API.

Pokazujemy wykorzystanie Express.JS z React.JS i innymi frameworkami, przy tworzeniu bezpiecznych i stabilnych aplikacji webowych.