Style Guide, zwany także przewodnikiem stylu, to dokument definiujący zestaw reguł do stosowania w kontekście projektowania i tworzenia treści. Od szczegółów dotyczących typografii, palety kolorów, przez zasady korzystania z grafik, aż po konkretny język i ton komunikacji, stanowi uniwersalną bazę, w kontekście danej marki czy projektu. Jego kluczowe znaczenie polega na zapewnieniu konsekwencji i spójności wielu elementów tworzących markę. Dzięki Style Guide, wszystkie materiały związane z marką czy produktem prezentują spójny obraz, niezależnie od osoby tworzącej dane treści. To narzędzie gwarantujące, że wszystko, co jest tworzone, jest zgodne z określonymi wytycznymi i odzwierciedla autentyczne wartości marki.

 

Principles budowy efektywnego Style Guide

Opracowanie efektywnego Style Guide, czyli zestawu wskazóek określających wygląd i styl projektu, wymaga wypełnienia kilku fundamentalnych warunków. Pierwszym z nich jest kompleksowość - Style Guide powinien być wystarczająco szczegółowy, by obejmować wszelkie aspekty projektu, od kolorystyki po typo-, ortho- i ikonografię. Drugim kluczowym elementem jest spójność - zarówno wizualna, jak i merytoryczna. Wszystkie elementy powinny harmonijnie do siebie pasować i tworzyć jednolitą, koherentną całość. Trzecia zasada to klarowność i prostota wyrażania - Style Guide powinien być zrozumiały dla wszystkich członków zespołu, niezależnie od ich roli i stanowiska. Ostatnią, ale nie mniej ważną zasadą jest aktualizacja - zestaw ten powinien być na bieżąco aktualizowany i modyfikowany, by dostosować się do ewoluującej natury projektu.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Zastosowanie Style Guide w projektowaniu interfejsów użytkownika

Przykładem wykorzystania Style Guide w projektowaniu interfejsów użytkownika jest stworzenie jednolitej estetyki dla całego serwisu lub aplikacji. Przewodnik stylu w tej dziedzinie może obejmować konkretny zestaw kolorów, typy czcionek, rozmiary i odstępy tekstu, ikony, przyciski czy animacje, które mają być używane w projekcie. Użycie Style Guide pomaga zachować spójność interakcji i wyglądu, niezależnie od ilości ekranów czy podstron. Dzięki temu użytkownik ma przejrzyste i jednolite doświadczenie, a deweloperzy i projektanci mają prosty do zrozumienia punkt odniesienia, szczególnie przy przechodzeniu przez różne wersje produktu lub przy skomplikowanych projektach zespołowych.

Style Guide

Role Style Guide w tworzeniu zgodnej treści

Style Guide pełni kluczową rolę w zapewnieniu jednolitości tworzenia treści. Dzięki swoim jasno zdefiniowanym wytycznym, pozwala utrzymać spójność zarówno wizualną, jak i merytoryczną, niwelując wszelkie potencjalne rozbieżności. To nieocenione narzędzie zarówno dla autorów treści, jak i projektantów, umożliwiające tworzenie materiałów zgodnych z koncepcją marki. W praktyce, Style Guide odpowiada za utrzymanie reprezentacji marki na najwyższym poziomie, co wpływa na postrzeganie przez odbiorców. Wielokrotnie powtarzane, jednak spójne przekazy zbudują silne powiązanie odbiorcy z marką.

 

Praktyczne Przykłady

Praktyków stylów w projektowaniu jest wiele, a każdy z nich ma swoje unikalne cechy. Przykładowo, jeden z najpopularniejszych, Google’s Material Design, charakteryzuje się szczególnym naciskiem na interakcje i animacje. Istotne jest również konsekwentne użycie kolorów, typografii i ikon. Innym istotnym stylem jest Fluent Design od Microsoftu, który nadaje duże znaczenie do cieni i głębi. Co do tworzenia treści, kluczem jest utrzymanie jednolitego tonu i stylu języka. Przykładowo, jeżeli decydujemy się na luźny, nieformalny ton komunikacji, należy go utrzymać na przestrzeni całego projektu. To samo dotyczy konkretnych formuł i określeń zawodowych, które powinny być stosowane konsekwentnie. Najlepszde praktyki polegają na utworzeniu spójnego przewodnika stylu, który zawiera wytyczne zarówno dla projektowania, jak i tworzenia treści. Ważne, aby taki przewodnik był stale aktualizowany i dostępny dla wszystkich członków zespołu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Web design