Dostępność www – czym jest?

W obawie przed wykluczeniem cyfrowym osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami umownie wypracowano deklarację dostępności. Odpowiednie standardy mają zapewnić dostępność www. W3C WAI rekomenduje w tym zakresie WCAG, WCAG-EM, UAAG oraz ATAG. Obliguje ona wszystkie podmioty i instytucje państwowe do tego, żeby konstruowały platformy w taki sposób, że każdy będzie z nich mógł korzystać w ten sam sposób. Jak to osiągnąć? Całość prac jest po stronie administratora serwisu, od którego zależy uzyskany efekt. Należy trzymać się kilku istotnych zasad, aby stworzyć stronę w pełni dostępną i przyjazną dla każdego.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Tekst alternatywny a dostępność www

Najważniejsza dla strony www jest treść. Chcąc zadbać o dostępność, należy zapewnić alternatywny tekst dla każdej informacji nietekstowej znajdującej się w zasobach serwisu. Każde logo, grafika, zdjęcie, film czy nagranie dźwiękowe, muszą zostać opatrzone prostym tekstem zrozumiałym dla wszystkich, zgodnym z prawdą. Wszelkie skomplikowane zwroty, terminy, słownictwo slangowe czy specjalistyczne, muszą zostać wyjaśnione, tak aby nawet osoba słabo wykształcona mogła je zrozumieć i korzystać z materiału.

 

Multimedia a dostępność

Elementy multimedialne, które mają się znaleźć na stronie, muszą być odpowiednio dostosowane. Odbywa się to w postaci transkrypcji dźwięku, której zadaniem jest przedstawiać w formie wizualnej dialogi dla osób niesłyszących oraz deskrypcji, czyli w omawianie tego, co dzieje się na ekranie, dla osób niewidzących. Ważne jest przygotowanie treści w sposób umożliwiający zrozumienie kluczowych elementów, kontekstu i wielu elementów filmu.

 

Kolorystyka i typografia

Z myślą o osobach słabowidzących należy zadbać o właściwą kolorystykę serwisu, poprzez zapewnienie choćby trybu o wysokim kontraście lub odwrócenie kolorów zwiększające czytelność treści. Należy bezwzględnie stosować czcionki bezszeryfowe jak Arial czy Verdana, które są czytelne. Warto zadbać także o łatwo dostępne podkreślenie czy powiększenie czcionki. Wszelkie hiperłącza muszą być wyraźnie oznaczone.

Dostępność strony internetowej

Inne elementy

Chcąc zapewnić wysoką dostępność www, należy dbać o nią już na etapie projektowania. Ważne, aby platforma była wolna od wszelkich skrótów klawiaturowych, które będą kolidować z wykorzystywanymi przez użytkownika aplikacjami. Z myślą o osobach cierpiących na padaczkę, trzeba unikać wszelkich materiałów wideo mogących wywoływać ataki u odwiedzających.

Kluczowe jest właściwe pozycjonowanie serwisu i zapewnienie skutecznej oraz prostej nawigacji po stronie osadzonej w płaskiej strukturze. Warto zadbać o występowanie tzw. ścieżki okruszków, czyli linków powrotnych. Każde hiperłącze musi być osadzone logicznie i prowadzić gdzieś w konkretnym celu. Oprócz tego należy zadbać o treść, która powinna być przejrzysta i sensowna oraz odpowiednie pozycjonowanie serwisu.

 

Wypełnienie powyższych zasad zapewni wysoką dostępność www.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Web design