Projektowanie interfejsu użytkownika (UI) to zagadnienie kluczowe dla każdej aplikacji czy strony internetowej. Optymalnie zaprojektowany interfejs zapewnia płynną i intuicyjną interakcję między użytkownikiem a systemem. W 1986 roku Ben Shneiderman sformułował 8 Złotych Zasad Projektowania Interfejsu Użytkownika, które do dziś stanowią podstawę dla twórców oprogramowania na całym świecie. Te zasady koncentrują się na dostarczaniu użytkownikowi pełnej kontroli nad interakcją z systemem, z zachowaniem prostoty i intuicyjności operacji. Stosowanie tej filozofii wpływa korzystnie na użyteczność systemu, a tym samym na zadowolenie końcowych użytkowników.

 

Kim jest Shneiderman i jakie są jego złote zasady?

Ben Shneiderman to amerykański pionier w dziedzinie interakcji człowieka z komputerem (HCI) i profesor w University of Maryland. Jego prace w dziedzinie projektowania interfejsów użytkownika mają ogromny wpływ na rozwój ergonomicznych i efektywnych systemów komputerowych. Shneiderman jest autorem wielu książek i artykułów naukowych, a także twórcą "złotych zasad" projektowania interfejsów użytkownika, które są szeroko stosowane w branży technologicznej.

Złote zasady Shneidermana obejmują:

  1. Strive for consistency: Projektowanie interfejsów powinno być spójne w całym systemie, aby użytkownicy mogli łatwo przewidzieć, jak działa każda część.
  2. Enable frequent users to use shortcuts: Wprowadzenie skrótów i mechanizmów ułatwiających nawigację dla zaawansowanych użytkowników, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Offer informative feedback: System powinien dostarczać użytkownikom jasnych i zrozumiałych informacji zwrotnych na temat wykonywanych przez nich działań.
  4. Design dialogs to yield closure: Każde działanie użytkownika powinno mieć wyraźne zakończenie, które pozwala na przejście do kolejnego zadania.
  5. Offer simple error handling: Projektowanie interfejsów powinno minimalizować ryzyko błędów i umożliwiać łatwe ich korygowanie.
  6. Permit easy reversal of actions: Umożliwienie cofnięcia wykonanych działań, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników.
  7. Support internal locus of control: Użytkownicy powinni mieć kontrolę nad systemem, a nie na odwrót.
  8. Reduce short-term memory load: Ograniczenie ilości informacji, które użytkownik musi pamiętać, poprzez przejrzyste i logiczne projektowanie interfejsów.
     

Zasady te są podstawą projektowania interfejsów, które są intuicyjne, użyteczne i dostosowane do potrzeb użytkowników, co czyni je kluczowymi w tworzeniu pozytywnych doświadczeń z użytkowania technologii.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Szczegółowe omówienie pierwszych czterech zasad Shneidermana

Zasada "Strive for consistency", podkreśla znaczenie spójności w projektowaniu interfejsów użytkownika. Spójność obejmuje zarówno wizualne elementy, takie jak kolory, czcionki i układy, jak i zachowanie systemu, na przykład sposób reagowania na kliknięcia czy nawigację. Dzięki spójności użytkownicy mogą łatwiej przewidywać, jak działa system, co redukuje ich obciążenie poznawcze i zwiększa efektywność korzystania z aplikacji.

Druga zasada, "Enable frequent users to use shortcuts", zachęca do wprowadzania skrótów i mechanizmów przyspieszających pracę dla zaawansowanych użytkowników. Skróty klawiaturowe, gesty czy makra mogą znacząco zwiększyć produktywność użytkowników, którzy często korzystają z systemu, pozwalając im na szybsze wykonywanie powtarzalnych zadań.

Trzecia zasada, "Offer informative feedback", podkreśla znaczenie dostarczania użytkownikom jasnych i zrozumiałych informacji zwrotnych na temat wykonywanych przez nich działań. Informacje zwrotne mogą przybierać różne formy, takie jak wizualne sygnały, komunikaty tekstowe czy dźwięki, i powinny być adekwatne do kontekstu oraz czasu, aby użytkownicy mogli natychmiast zrozumieć, co się dzieje i jakie działania są podejmowane przez system.

Czwarta zasada, "Design dialogs to yield closure", odnosi się do projektowania interakcji w taki sposób, aby każde działanie użytkownika miało wyraźne zakończenie. Każda operacja, taka jak wysłanie formularza czy zakończenie procesu zakupu, powinna kończyć się jednoznacznym komunikatem o sukcesie lub niepowodzeniu, co pozwala użytkownikom na zamknięcie jednego zadania i przejście do kolejnego bez poczucia niepewności.

designer, 8 złotych zasad projektowania interfejsu użytkownika według Shneidermana

Analiza ostatnich czterech zasad projektowania interfejsu według Shneidermana

Zasada "Offer simple error handling", podkreśla znaczenie minimalizowanie ryzyka błędów i ułatwienia ich korygowania. Systemy powinny być zaprojektowane w sposób, który pozwala użytkownikom na łatwe rozpoznawanie, diagnozowanie i naprawianie błędów. Przyjazne komunikaty o błędach, które jasno wskazują, co poszło nie tak i jak to naprawić, są kluczowe dla tej zasady.

Następna zasada, "Permit easy reversal of actions", kładzie nacisk na umożliwienie użytkownikom cofnięcia wykonanych działań. Ta funkcjonalność, znana jako "undo", zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników, ponieważ daje im pewność, że mogą łatwo naprawić swoje błędy bez konsekwencji. Dzięki temu użytkownicy są bardziej skłonni do eksplorowania systemu i korzystania z jego funkcji.

Trzecia zasada w tej grupie, "Support internal locus of control", odnosi się do projektowania systemów, które dają użytkownikom poczucie kontroli nad ich działaniami. Użytkownicy powinni mieć możliwość inicjowania akcji i w pełni kontrolować interakcje z systemem. To sprawia, że czują się bardziej pewni siebie i zaangażowani, co z kolei prowadzi do lepszych doświadczeń użytkownika.

Ostatnia zasada, "Reduce short-term memory load", podkreśla znaczenie ograniczania ilości informacji, które użytkownicy muszą pamiętać w krótkim czasie. Interfejsy powinny być zaprojektowane w sposób, który minimalizuje obciążenie pamięci krótkotrwałej, na przykład poprzez przejrzyste i logiczne układy, dobrze zorganizowane menu oraz widoczne instrukcje i wskazówki. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej nawigować i korzystać z systemu bez konieczności ciągłego przypominania sobie, co i jak mają robić.

 

Jak efektywnie stosować złote zasady Shneidermana w praktyce

Efektywne stosowanie złotych zasad Shneidermana w praktyce wymaga zrozumienia ich znaczenia, ale także umiejętności praktycznego ich zastosowania. Najważniejsze jest zapewnienie interfejsu, który jest łatwy do nauczenia się dla użytkownika, przewidywalny, dostarcza szybkiego feedbacku oraz oferuje redukcję błędów oraz łatwą obsługę błędów. Zrozumienie tych zasad umożliwi nam stworzenie interfejsów użytkownika, które są intuicyjne, efektywne i satysfakcjonujące dla użytkownika. Projektant powinien zawsze testować i dostosowywać interfejs, mając na uwadze te zasady, aby zoptymalizować interakcję użytkownika. Wszystko to przyczyni się do zwiększenia produktywności, efektywności i zadowolenia użytkownika.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Web design