Tag

- Boring Owl | Web development, AI, Mobile Apps | Software House

Figma, XD, Sketch

Figma, Sketch, Adobe XD – porównanie narzędzi do projektowania interfejsu użytkownika

Web Development

Jeszcze kilka lat temu, rozpoczynając pracę wdrażania strony Web Developerzy otrzymywali projekt poszczególnych widoków witryny przygotowane w Adobe Photoshop wraz z objaśnieniem Web Designera. Było to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku zmian od klienta nawet ekstremalna poprawa makiet była szybsza niż wprowadzanie ich w napisanym wcześniej kodzie. Od niedawna projektowanie nowoczesnych interfejsów użytkownika odbywa się za pomocą równie nowoczesnych narzędzi, jakimi są Figma, Sketch oraz Adobe XD.

Read More