Tag

Kanban - zastosowanie tablic Kanban w zarządzaniu projektami IT

kanban - metoda zarządzania projektami ITKanban to jedna z najbardziej popularnych metodyk zarządzania projektami. Została opracowana przez Japończyków, jako sposób na sterowanie produkcją w procesie tworzenia oprogramowania. Główną jej ideą jest wizualizacja procesów tak, aby sprawować pełną kontrolę nad pracą i zwiększyć jej efektywność, zaoszczędzając przy tym czas marnowany na niepożądane działania. Metodyka ta organizuje pracę w zespole i odpowiada za optymalizację procesów w projekcie. Chętnie stosowana jest w przypadku dużych zespołów, gdzie najważniejsza jest wysoka jakość produktu oraz w przypadku, gdy poprzednio wybrana metodyka zarządzania projektami nie przynosi zadowalających efektów.
 

Kanban – wizualizacja pracy za pomocą tablic

 
Praca z metodyką zarządzania Kanban to sposób organizacji działań na podstawie zwizualizowanych tablic (japońskie kanban – tablica z napisem), które przestawiają status poszczególnych etapów pracy. Sprzyja to kontroli projektu oraz integracji zespołu. Istotna jest tu zasada Limit Wip oznaczająca pracę w toku. Zakłada ona, że każdy członek zespołu ma przypinaną pewną maksymalną ilość zadań, które jest w stanie realnie wykonać w określonym czasie. Jedno zadanie musi zostać zakończone, aby można było przystąpić do następnego. Z kolei zasada „pull” pozwala pracownikowi zobaczyć status konkretnego zadania i jeśli zostało one zakończone, może on przeciągnąć (podjąć) kolejne zdanie jako następny krok – nie można przeskakiwać zadań, a jedynie wykonywać je w ściśle określonym porządku. Co więcej, każdy z członków zespołu może monitorować postęp pracy każdego pojedynczego pracownika poprzez widok statusu zadania. W związku z tym w łatwy i szybki sposób można wyeliminować te etapy, które hamują pracę nad tworzeniem całego projektu. Kanban zakłada obecność Project Managera, który odpowiada za jego całościową realizację, a także za motywowanie zespołu i komunikację zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną w obrębie członków zespołu. Istnieje także rola Product Owner (właściciela produktu) oraz zespół deweloperski składający się z programistów o różnych zakresie obowiązków i odmiennych dziedzinach specjalizacji.
 
 
 

Wpisy z tagiem Kanban:

zarządzanie projektami IT

Metodyki zarządzania projektami IT – Agile, Scrum, Waterfall czy Kanban

AI Solutions, Dedykowane oprogramowanie, Web Development

Wiele firm działających w branży IT na co dzień pracuje przy mniej lub bardziej skomplikowanych projektach. Całe zespoły złożone z programistów frontend i backend, grafików oraz specjalistów od UX i UI potrzebują dobrej organizacji poszczególnych etapów prac, tak by móc działać jak w szwajcarskim zegarku. Jednakże doskonała organizacja pracy, która przekłada się na szybkość i efektywność, wymaga wyboru odpowiedniej metodologii pracy.

Read More