Tag

JSF (Java Server Faces) framework JAVA | Wpisy z tagiem JSF

JSF - Java Server FacesJSF (Java Server Faces) to framework napisany w języku Java, który umożliwia tworzenie interfejsów użytkownika w aplikacjach po stronie serwera w sposób uproszczony i szybki. Oparty jest na komponentach, które wspomagają budowanie wizualnej warstwy aplikacji w technologii JavaEE. Komponenty te są niezależne od HTML oraz mają swobodny dostęp do wszystkich baz danych i zdalnych interfejsów API. Tak jak JSP (Java Server Pages) ułatwia dostęp do logiki biznesowej i danych po stronie serwera z wykorzystaniem plików HTML, tak JSF to dokument w formacie XML. Jego główną filozofią jest swoista hermetyzacja, która pozwala deweloperom na jak najmniejszą ingerencję w HTML, CSS i Java Script w trakcie budowy aplikacji.
 

JSF – framework Java pełen możliwości

 
Ten znany framework często łączony jest ze wzorcem projektowym DI (Dependency Injection), który polega na „wstrzykiwaniu” zależności obiektów z zewnątrz, a nie ich samodzielnej inicjacji przez te obiekty, co z kolei ułatwia przeprowadzanie testów jednostkowych w projekcie. Takie działanie zapewnia wysoką elastyczność i automatyzację w przepływie danych, a dzięki połączeniu tej technologii z Java Beans upraszcza komunikację pomiędzy warstwami projektu. JSF umożliwia także tworzenie dodatkowych funkcjonalności w witrynie dzięki oferowanemu wsparciu dla AJAX. Wszystko to pozwala programistom tworzyć złożone interfejsy użytkownika i bardzo rozbudowane formularze, które w ostatnim czasie zdominowały trendy w programowaniu nowoczesnych witryn.
 
Framework pozwala także szybko zdefiniować, jakie czynności mają być wykonywane na poszczególnych warstwach widoku na konkretnych podstronach witryny. Posiada wbudowane komponenty umożliwiające szybką walidację danych i ich uwierzytelnianie. JSF oferuje bardzo przyjemne i wygodne dla programistów rozbicie plików opisujących jedną stronę na kilka mniejszych plików tzw. facelets. Biblioteka udostępnia wiele interesujących modułów, które są stale rozwijane oraz skupia wokół siebie dużą społeczność internetową.
 
 
 

Wpisy z tagiem JSF (Java Server Faces)