Tag

GitHub | Repozytorium GitHub - hosting systemu kontroli wersji Git.

GitHub repozytorium plików dla systemu kontroli wersji GIT
GitHub to usługa hostingowa, która jest dedykowana do współpracy z systemem kontroli wersji Git. Dzięki GitHubowi programiści mogą dzielić się swoim kodem i udostępniać postępy prac nad projektem.

GitHub posiada dwie wersje dostępnych repozytoriów. Pierwszy rodzaj do usługi widoczne publicznie, czyli takie, do których dostęp może uzyskać każdy. Drugą wersję repozytoriów w GitHubie stanowią płatne usługi z ograniczoną widocznością dla grupy wybranych osób.

Strona tagu #GitHub jest poświęcona artykułom na temat wykorzystania tej technologii w czasie wykonywania i zarządzania projektami web development.