Tag

CPC (cost per click) | Rozliczenia CPC w kampaniach reklamowych

cpc - cost per click. model rozliczeń kampanii reklamowychCPC, czyli cost per click, oznacza najpopularniejszy sposób rozliczania się w płatnej reklamie Google AdWords. Model ten oznacza samo kliknięcie w daną reklamę, nie zaś jej wyświetlanie. Jest to kwota uśredniona i może odnosić się do całościowej kampanii reklamowej, kilku wybranych reklam czy czasu przeznaczonego na trwanie i emisję kampanii. Obliczana jest na podstawie całkowitego kosztu kampanii reklamowej podzielonego przez rzeczywistą liczbę tych kliknięć.
 

CPC – najpopularniejszy model rozliczania w Google Ads

 
CPC jest modelem rozliczeń Google AdWords będącej formą płatnej reklamy, która umożliwia zamieszczanie reklam graficznych, video i linków sponsorowanych w internecie. Pozwala samodzielnie decydować firmom i klientom indywidualnym o słowach kluczowych oraz treści i miejscu umaszczenia tych reklam, a także dostosować budżet i formę reklam do indywidualnych oczekiwań i możliwości. Często model ten opisuje się jako współczynnik efektów, jaki osiąga reklama w stosunku do kosztów, które trzeba na nią przeznaczyć i jest mierzalny za pomocą kliknięć w konkretną reklamę. Oznacza, zatem liczbę potencjalnych klientów, których można pozyskać, kierując ich na stronę o konkretnej domenie. W CPC z reguły określa się wstępnie maksymalną stawkę pieniężną za jedno klikniecie, jednak w rzeczywistości koszty te można zmniejszyć. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku sporej konkurencji na konkretne słowo kluczowe firma z mniejszym budżetem, który jest w stanie przeznaczyć na jedno klikniecie, nie zajdzie się w wysoko w wynikach (nie pojawi się na pierwszej stronie wyszukiwania), a zatem reklama nie zostanie zauważona przez klienta. Ten model płatności pozwala zwiększyć ruch na stronie, dlatego przeprowadzane są działania kontrolujące i optymalizujące te kliknięcia. Koszt CPC jest ustalany na podstawie jakości wyświetlanej reklamy i pozycji, na której jest wyświetlana oraz częstotliwości wpisywania określonego słowa kluczowego, a więc jego konkurencyjności. Stosowany jest przez największe firmy, ponieważ koszt naliczany jest za samo kliknięcie nie zaś za wyświetlenie, co oznacza, że użytkownik zdecyduje się na nią, ponieważ jest faktycznie zainteresowany daną usługą lub produktem.
 
 
 

Wpisy z tagiem Cost per click: