Tag

Apache Wicket framework Java i HTML | Wpisy z tagiem Apache Wicket

Apache WicketApache Wicket, bardziej znany jako Wicket, to framework typu open source dla tworzenia aplikacji opartych na Java i HTML. Powstał w 2005 r. dzięki pracy Jonathana Locke’a i jest zbliżony do Tapestry, choć jest od niego o wiele prostszy w obsłudze. Jego uruchomienie i konfiguracja jest bardzo szybka. Sam framework korzysta z wielu przydatnych komponentów przyspieszających tworzenie aplikacji, której kodu nie trzeba pisać od zera. W swojej strukturze odchodzi od klasycznego modelu MVC (Model-View-Controller) na rzecz wzorców wykorzystywanych w bibliotekach GUI jak w Swing.
 

Apache Wicket — wykorzystanie graficznych interfejsów użytkownika

 
Apache Wicket dzięki GUI (Graficzny Interfejs Użytkownika) pozwala na śledzenie zmian wprowadzanych przez użytkowników za pomocą reprezentacji graficznych w odróżnieniu od interfejsów tekstowych. Umożliwia to bezpośrednią manipulację elementami interfejsu na wzór manipulacji obiektami fizycznymi. Powszechnie GUI stosowany jest w smartfonach, odtwarzaczach MP3 czy przenośnych konsolach do gier. Umożliwia łatwe zastosowanie technologii AJAX, która pozwala budować nowe, niestandardowe funkcjonalności w dynamicznych witrynach internetowych.
 
Apache Wicket ułatwia rozwiązywanie problemów z błędnym kodem, dzięki wersjonowaniu stron. Jest kompatybilny z innymi frameworkami takimi jak Hibernate, Spring, Guice i Jasper Records. Zawiera wiele ciekawych i przydatnych komponentów jak np.: wybieranie daty, Google Maps, przyjazny edytor kodu gotowy do personalizacji czy komponenty odpowiedzialny za zbudowanie intuicyjnej nawigacji interfejsu. Framework wykorzystuje najbardziej popularny układ projektowy oparty na domyślnych katalogach MAVEN, w którym każdy plik HTML powinien znajdować się obok pliku Java — pliki te nigdy nie są mieszane. Co więcej, biblioteka ta zapewnia wysokie bezpieczeństw całej aplikacji. Oferuje wsparcie do zarządzania sesją, a same adresy URL nie zawierają informacji wrażliwych.
 
Apache Wicket zbudowany jest z szeregu komponentów, które reagują na żądanie HTTP i wykonują je za pomocą sieci delegatur. Framework ma budowę opartą na elastycznych komponentach zorientowanych obiektowo, które wspierają dziedziczenie kodu i obsługę zdarzeń. Wszystkie komponenty można wielokrotnie wykorzystywać, nadpisywać oraz tworzyć własne niestandardowe linijki kodu. Ta biblioteka cieszy się dużą popularnością, posiada szerokie grono zadowolonych użytkowników oraz spójną i obszerną dokumentację techniczną.
 
 
 

Wpisy z tagiem Apache Wicket