FAQ - WSPÓŁPRACA

Sprawdź informacje dotyczące szczegółów współpracy i komunikacji podczas prowadzenia projektu.
Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas: hello@boringowl.io.

1. Ile trwa realizacja projektu?

Czas realizacji zależy od rodzaju zlecenia, wybranej technologii i ilości prac koniecznych do wykonania. Zawsze staramy się ustalać realne ramy czasowe, w których jesteśmy w stanie wdrożyć projekt. Realizacja większości wersji MVP (Minimum Viable Product) nie trwa dłużej, niż 1-2 miesiące od momentu podpisania umowy. Rozwijamy również projekty oparte o długookresowe plany współpracy, bez ustalonej daty końcowej.

2. Jakich narzędzi używacie do komunikacji z Klientami?

Wykorzystujemy aplikację Trello jako podstawowe narzędzie do zarządzania projektem i komunikacji z Klientami. W przypadku bardziej zaawansowanych zleceń proponujemy przejście na aplikację YouTrack. Na co dzień wykorzystujemy do komunikacji i pracy zespołowej, również komunikator Slack i usługi z pakietu GSuite. Posiadamy również doświadczenie z innymi popularnymi narzędziami do zarządzania projektami, dlatego w miarę możliwości staramy się być elastyczni w zakresie oprogramowania.

3. Na jakiej podstawie odbywa się odbiór projektu?

Przed podpisaniem przedstawimy Ci dokładną specyfikację i protokół, który będzie podstawą do odbioru dzieła. Funkcjonalności wykraczające poza zakres specyfikacji odbieramy na podstawie osobnych dokumentów i aneksów do pierwotnej umowy. Całość dokumentacji przedstawi Ci w uporządkowanej formie project manager, który również wyjaśni ewentualne niejasności.

4. Ile osób po stronie Boring Owl bierze udział w projekcie?

Działamy w dedykowanych do każdego projektu zespołach, których wielkość i skład zależy od zakresu prac. Każdym zespołem zarządza Project Manager, który posiada wszystkie pełnomocnictwa do podejmowania kluczowych decyzji i jest również odpowiedzialny za kontakt z Klientem.

5. Jakich narzędzi używacie w procesie developmentu?

Staramy się nadążać za nieustannym i szybkim rozwojem oprogramowania, dlatego chętnie sięgamy po nowe narzędzia pomagające twórcom oprogramowania. Większość makiet i prototypów udostępniamy za pomocą zabezpieczonych hasłem linków do aplikacji Adobe XD, dysków Google lub repozytoriów kodu GitHub.

6. Jak szybko możecie zacząć pracę?

W zależności od bieżącego obłożenia, start projektu zwykle nie przekracza 7-21 dni od momentu podpisania umowy. Nigdy nie dążymy do zbyt szybkiej finalizacji umowy bez jasno sprecyzowanych warunków. Preferujemy rodzaj współpracy, której start jest odpowiednio wcześnie zaplanowany i każda ze stron ma szansę się do niego odpowiednio przygotować.