Body leasing, staff augmentation i dedicated team, czyli outsourcing usług programistycznych

Outsourcing usług programistycznych to coraz bardziej popularna forma współpracy firm ze specjalistami z branży informatycznej. Postępująca cyfryzacja oraz czasy pandemii sprawiły, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta z usług profesjonalnych firm zajmujących się wynajmem pracowników, a nawet całych zespołów IT jako wsparcie dla przedsiębiorstw w różnych branżach. Jakie są różnice pomiędzy body leasing, staff augmentation i dedicated team i który model będzie najlepszy?

Na czym polega outsourcing usług programistycznych?

Outsourcing IT to stosunkowo młoda usługa jednak niezwykle wydajna i wygodna dla wielu firm. W jednym miejscu pracodawca może znaleźć wsparcie dla swojego zespołu IT. Może również całkowicie zrezygnować z tworzenia działu IT we własnej firmie, opierając się wyłącznie na programistach z zewnętrznej firmy.

body leasing, outsourcing it

Bazy pracowników firm outsourcingowych zawierają dane o wykształceniu i kwalifikacjach wielu specjalistów z branży informatycznej i programistycznej. Dzięki temu można w szybki sposób wybrać odpowiednich kandydatów. Z drugiej strony, można całkowicie powierzyć ten wybór firmie outsourcingowej albo zlecić jej stworzenie dedykowanego zespołu. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu oraz pieniędzy. Nie trzeba bowiem już przeprowadzać czasochłonnych procesów rekrutacji, a sami pracownicy zatrudniani są na bardzo elastycznych warunkach współpracy.

Zakres kompetencji wynajmowanych pracowników dotyczy m.in.: tworzenia stron WWW, aplikacji webowych oraz oprogramowania, zarządzania siecią i serwerami, usuwania awarii związanych ze sprzętem, budowy całej infrastruktury informatycznej czy doradztwa IT i wiele innych. Dzięki temu można wynająć pracownika na godziny, tygodnie i miesiące. Można także zatrudniać całe dedykowane zespoły lub jedynie rozszerzyć istniejący już zespół IT o nowych specjalistów. Taki outsourcing może również posłużyć do przeszkolenia własnego zespołu przez ekspertów z branży IT, co zaowocuje poprawą efektywności pracy takiego zespołu w przyszłości.

Body leasing

Body leasing to forma outsourcingu IT, która umożliwia wynajem pracowników na krótki czas. Jest to wręcz niezastąpiona usługa w chwili, gdy dana firma potrzebuje wsparcia IT „na wczoraj”. Jest to także idealne rozwiązanie dla małych firm o ograniczonym budżecie. W przypadku tego modelu firma outsourcingowa działa jak pośrednik pomiędzy specjalistami a firmą zewnętrzną. Na podstawie kontraktu określa się okres wynajmu pracownika najczęściej na godziny oraz zakres jego zadań i obowiązków. Współpraca ta w zależności od potrzeb może trwać kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy.

Zalety

Niewątpliwą zaletą body leasing jest fakt, że pozwala oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. Rozliczenie z pracownikiem w takiej formie outsourcingu odbywa się za faktycznie przepracowane godziny w danej jednostce czasu lub na zasadach fixed price. Pracodawca otrzymuje bazę specjalistów od firmy outsourcingowej i może dokładnie dostosować ich kwalifikacje do własnych potrzeb i oczekiwań. To z kolei zwalnia go z czasochłonnego procesu rekrutacji, przeglądania CV czy przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo zatrudnia pracowników na bardzo elastycznych formach współpracy. Oznacza to, że nie ponosi kosztów związanych np. z urlopem chorobowym czy płatnym urlopem jak w przypadku umowy o pracę. Tak wynajętego pracownika można najpierw przetestować, a dopiero potem zaprosić do stałej współpracy. Pozwala to uniknąć wielu formalności i ewentualnych problemów.

Wady

Body leasing jest opłacalny w momencie, gdy projekt posiada dokładnie rozpisaną listę zadań na każdym etapie prac. W przeciwnym wypadku niedoprecyzowanie zadań i obowiązków wynajmowanego pracownika może wywołać wiele problemów i ogólne niezadowolenie obu stron ze współpracy. Kolejną wadą może być brak zaangażowania pracownika w projekt. Równie istotne mogą być jego trudności z identyfikowaniem się jako pełnowartościowego członka zespołu, co może przełożyć się na efektywności jego pracy. Dlatego też w takim zespole powinna być przynajmniej jedna kompetentna osoba, która potrafiłaby zweryfikować jego pracę. Natomiast w przypadku braku wsparcia IT potrzebny będzie zewnętrzny audyt jego pracy.

Staff augmentation

Staff augmentation, inaczej rozszerzanie zespołu, to model outsourcingowy, który polega na wynajęciu specjalistów IT od zewnętrznej firmy programistycznej tak, aby uzupełnić luki w zespole pod kątem określonej wiedzy technicznej. Eksperci w jednej dziedzinie zatrudnieni są na krótki okres czasu np. na okres trwania konkretnego projektu. Dodatkowo zatrudnieni są przez firmę outsourcingową, dlatego zleceniodawca nie musi wiązać się z nim na stałe, a jedynie wynająć na potrzebę chwili.

Zalety

Staff augmentation pozwala rozwiązać problem braku wystarczającej wiedzy technicznej w zespole lub też niedoboru pracowników przy wymagających projektach. Firma wynajmująca otrzymuje dokładnie takie umiejętności, jakich potrzebuje. Dodatkowo oszczędza przy tym czas i pieniądze, które musiałaby przeznaczyć na samodzielne szukanie i zatrudnianie pracowników na stałe. Ta forma outsourcingu pracowników często odbywa się w modelu biznesowym time and material. Oznacza to zmianę zapotrzebowania na personel wraz z nakładem pracy i zakresem tej pracy na różnych etapach budowy projektu. Jest idealnym rozwiązaniem na szybkie uzupełnianie zespołu brakującymi talentami. Dodatkowo wszystkie formalności związane z zatrudnieniem spoczywają na firmie outsourcingowej.

Wady

W przypadku staff augmentation problem pojawia się, gdy firma zatrudnia pracowników o wiele dłużej niż początkowo zakładał projekt. Oznacza to wzrost kosztów na ich utrzymanie, ponieważ godzinowy koszt utrzymania takiego pracownika jest z reguły droższy niż pracownika etatowego. Dodatkowo pracownicy tacy zawsze będą wymagali przeszkolenia związanego z metodami pracy i zasadami panującymi w danej firmie. To z kolei wymaga poświęcenia im dodatkowego czasu, za który firma ponosi dodatkowe koszty. Także firma wynajmująca pracowników jest odpowiedzialna za kontrolę ich pracy oraz ich motywację. W przeciwnym wypadku brak efektywności pracy nowych członków zespołu rzutuje na cały proces tworzenia wysokiej jakości produktu.

Dedicated team

Dedicated team to model outsourcingu IT, który polega na wynajęciu całego zespołu specjalistów w oparciu o ich umiejętności technologiczne potrzebne do realizacji projektu. Najczęściej zespoły te wynajmowane są na okres długoterminowy i wybierane są w przypadkach, kiedy zakres prac i sam czas pracy nad produktem może znacznie się wydłużyć.

Zalety

W przypadku modelu dedicated team firma wynajmująca otrzymuje specjalistów z różnych dziedzin. Tworzą oni zgrany zespół, który wcześniej pracował wspólnie nad innymi projektami. Nie straci on motywacji do pracy, dzięki poczuciu jedności, przez co jego praca będzie bardziej efektywna. To poczucie jedności jest szczególnie ważne w przypadku start-up’ów, gdzie liczą się zaangażowanie i kreatywność wszystkich członków zespołu będące kluczem do sukcesu. Dodatkowo firma wynajmująca może sama brać udział w procesie rekrutacji zespołu tak, aby otrzymać to, czego potrzebuje. Także kontrolę nad dedykowanym zespołem można powierzyć specjaliście z własnego działu IT lub zlecić ją firmie outsourcingowej. Dzięki takiej kompletności i spójności umiejętności zespołu może być on skalowalny. Oznacza to, że można ten zespół dowolnie zmniejszać bądź zwiększać w zależności od potrzeb projektu.

Wady

Dedicated team najczęściej zakłada współpracę zdalną, co oznacza, że zespół pracuje w siedzibie firmy zajmującej się wynajmem pracowników. To w wielu przypadkach może utrudniać komunikację i śledzenie postępów prac zespołu. Mimo iż firmy outsourcingowe zapewniają odpowiednie narzędzia do zarządzania tą komunikacją, dalej będzie ona wymagała dodatkowych nakładów pracy w firmie wynajmującej taki zespół. Jeśli firma ta nie ma dokładnie rozpisanego każdego etapu prac nad projektem z uwzględnieniem jasno określonych celów biznesowych, zatrudnienie zespołu na okres długoterminowy może okazać się bardzo nietrafioną inwestycją.

Podsumowanie

Outsourcing usług programistycznych to coraz bardziej popularna forma współpracy firm z całego świata ze specjalistami z branży IT. Umożliwia szybkie wsparcie dla zespołu na okres krótkoterminowy przez pojedynczych pracowników, rozszerzenie zespołu o kilka talentów, a nawet pracę z całkowicie oddzielnym, ale spójnym dedykowanym zespołem. To, jaką formę outsourcingu wybierze dana firma, zależy głównie od oczekiwań oraz założeń projektu. Niemniej jednak body leasing, staff augmentation i dedicated team posiadają mnóstwo nieocenionych udogodnień dla przedsiębiorcy. Warto jednak zawsze przyjrzeć się bliżej zaletom i wadom każdego z tych modeli współpracy. Dzięki temu można wybrać opcję idealną dla swojej firmy i w pełni wykorzystać drzemiące w niej możliwości. W przeciwnym wypadku można narazić się na nietrafione i kosztowne inwestycje.

Tomasz Kozon

Autor Tomasz Kozon

Zajmuję się projektowaniem aplikacji i serwisów internetowych. Posiadam wiedzę i doświadczenie z zakresu: programowania, Marketing Automation, kampanii w Social Media, SEO, SEM, kampanii mailingowych i copywrittingu. Obecnie kieruję własną spółką (software house/agencja marketingowa) i organizacją non-profit. Rozwijam start-upy, programuję i zarządzam projektami zintegrowanych kampanii marketingu w wielu kanałach on-line.

Więcej wpisów od Tomasz Kozon